skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

92. ELi konkurentsieeskirjad

Siseturu võimalikult tõhusa toimimise huvides ei ole ettevõtjatel lubatud ära kasutada turgu valitsevat seisundit, kui see mõjutab ELi riikide vahelist kaubandust.

Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine tekib näiteks juhul, kui ettevõtja saab tegutseda konkurente, tarnijaid ja ostjaid arvestamata, sundides ostjaid aktsepteerima ebamõistlikke hindu, piirates tootmist ja müüki või kohaldades tarnijaile erinevaid tingimusi.

Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine tuvastati seoses jalgpalli maailmakarikavõistlustega Prantsusmaal 1998. aastal. Prantsuse korralduskomiteel (CFO) oli võistluste piletimüügi monopol ning finaali piletite müük oli korraldatud nõnda, et see soosis Prantsusmaal elavaid fänne, muudes riikides elavatel jalgpallifännidel oli aga piletite hankimisega raskusi.

Kokku tuli maailmakarikavõistluste mängudele müüki 1 547 300 piletit. CFO korraldas piletimüügi nõnda, et 1996. ja 1997. aastal sai pileteid osta ainult otse CFO-lt. Alles 1998. aastal avanes fännidel võimalus osta pääsmeid ka riikide jalgpalliliitude ning reisibüroode kaudu.
Otse CFO-lt 1996. ja 1997. aastal pileti ostmise tingimuseks oli, et ostjal pidi olema Prantsusmaa postiaadress, kuhu piletid saadetakse. See nõue tähendas, et suur osa muude riikide jalgpallifänne ei saanud CFO poolt müüdavaid pileteid osta (kokku müüs korralduskomitee ca 575 000 piletit).

Komisjon leidis oma 1999. aasta otsuses, et CFO kuritarvitas valitsevat seisundit, kohaldades 1996. ja 1997. aastal müügimeetodeid, mis diskrimineerisid muude riikide kui Prantsusmaa kodanikke. Prantsusmaa postiaadressi nõue oli ebamõistlik müügitingimus ning piiras piletite müüki väljaspool Prantsusmaad elavatele jalgpallifännidele.

Tavaliselt määrab komisjon sellistel puhkudel suured trahvid, võttes arvesse rikkumise tõsidust ja kestust, kuid kuna diskrimineeriv piletimüügikorraldus vastas maailmakarikavõistluste varasemates finaalvoorudes kasutatud tavale ning eeskirjad ei olnud piisavalt selged, otsustas komisjon määrata CFOle ainult sümboolse trahvi summas 1000 eurot.
Otsust tuleb siiski vaadelda kui komisjoni märguannet, et korraldajad peavad edaspidi tagama ELi konkurentsireeglitele vastava ja mittediskrimineeriva piletite müügi korra.

"Teenuste direktiiv"

2004. aastal esitas Euroopa Komisjon ettepaneku siseturu teenuseid käsitleva direktiivi vastuvõtmiseks, mis looks teenuste siseturu ELis ja võimaldaks lihtsamalt teenuseid osutada. Direktiiv tekitas palju vaidlusi, kuid 2006. aasta 18. detsembril võttis Euroopa Parlament direktiivi siiski vastu. Liikmesriikidele on selle ülevõtmiseks antud aega kolm aastat.
Vastuvõetud reeglite eesmärgiks on tagada teenuseid pakkuvatele ettevõtetele asutamisvabadus ja teenuste osutamise vabadus kõikides ELi liikmesriikides, mis on aluslepingutes kirjas. Riikidel on sellega seoses kolm põhilist ülesannet:
- reeglite lihtsustamine ja läbipaistvamaks muutmine
- ühtsete kontaktpunktide loomine teenuste osutajatele
- administratiivne koostöö

Direktiiv reguleerib järgmisi valdkondi: jaemüük, äriteenused (siia alla lähevad ärikonsultatsioonid ja sertifitseerimine), reklaam, ehitusteenused, reisiteenused. Välja on jäänud palju vaidlusi tekitanud tervishoiuteenused, mistõttu on mitmed parlamendisaadikud direktiivi kritiseerinud. Ka päritolumaa põhimõttest loobuti, mis oleks tähendanud, et ettevõte võiks kogu Euroopa Liidus tegutseda oma kodumaal kehtivate reeglite kohaselt. Ettevõtte esinduse avamise ja ajutise teenuse osutamise teeb lihtsamaks see, et enam ei nõuta ettevõtte registreerimist teises liikmesriigis.
Reeglite rakendamise tulemusel peaks konkurents turul tugevnema ning teenuste hinnad lõpptarbija jaoks langema.