skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Isikute vaba liikumine: jalgpalliklubide näide

Üks siseturu põhiprintsiipe on isikute, sealhulgas tööjõu vaba liikumine. Tööjõu vaba liikumise põhimõte tähendab, et töölevõtmise, töötasu ja teiste töötingimuste osas tuleb kaotada ELi riikidest pärit töötajate diskrimineeriv kohtlemine kodakondsuse alusel. Tööjõu vaba liikumise põhimõtet kohaldati nn Bosmani juhtumil.

Bosmani juhtum

Belgia profijalgpalluri Jean-Marc Bosmani juhtum oli lühidalt järgmine: Bosmani endine jalgpalliklubi võis üleviimise eeskirjade kohaselt nõuda teatavat rahasummat, kui Bosman, kelle leping oli lõppenud, sõlmib lepingu uue klubiga.

Lisaks puudutas juhtum küsimust, kas riigi või rahvusvahelised spordiorganisatsioonid või -seltsid võivad kehtestada eeskirju, mis piiravad ELi riigi kodanikust välismängija juurdepääsu nende turniiridele.
Bosman taotles Belgia kohtult otsust selle kohta, et üleviimise eeskirjad ja nn välismaalase klauslid ei ole talle kohaldatavad, sest need rikuvad nii ELi konkurentsieeskirju kui ka ELi tööjõu vaba liikumise norme. Kohus esitas küsimused Euroopa Kohtule eelotsuse saamiseks.

Euroopa Kohus järeldas Bosmani kohtuotsuses, et üleviimise eeskirjad on vastuolus EÜ asutamislepingu tööjõu vaba liikumise sätetega, sest mõjutavad otseselt mängijate juurdepääsu teiste riikide tööturule ning võivad seega takistada tööjõu vaba liikumist. Kohus lükkas tagasi argumendi, et eeskirju võib õigustada klubidevahelise majandusliku ja konkurentsitasakaalu säilitamise ning noorte mängijate toetamise huvidega, sest neid eesmärke võib saavutada ka muude vahenditega, mis ei takista tööjõu vaba liikumist.
Lisaks sellele järeldas kohus, et EÜ asutamislepingu tööjõu vaba liikumise sätete kohaselt ei saa spordiseltsid kehtestada eeskirju, mille kohaselt jalgpalliklubid võivad nende korraldatavatel ametlikel matšidel kasutada ainult piiratud arvul teiste liikmesriikide kodanikest profimängijaid.

Lisaks ELi 25 riigile kehtib Bosmani otsus ka Islandi, Liechtensteini ja Norra suhtes, mis on EMP liikmed. EMP leping annab töötajaile ja füüsilisest isikust ettevõtjaile ELis liikumis- ja asutamisvabaduse. Šveits ei ole EMP liige, kuid on sõlminud ELiga kokkuleppe liikumisvabaduse kohta ELi ja Šveitsi vahel.