skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Kas kondoomide tootmisele võib anda riigiabi?

Põhimõtteliselt on vastus "ei". Äriettevõtetele riigiabi andmine võib moonutada konkurentsi ning takistada siseturu toimimist - seetõttu on riigiabi ELis põhimõtteliselt keelatud. Riigiabi keeld ei ole aga absoluutne.

Teatavatel juhtudel on riigiabi siiski lubatud. Riigiabi on näiteks lubatud olukordades, kus abi leitakse olevat kogu ELile positiivse mõjuga; kui abi antakse regionaalarengu huvides või poliitiliste eesmärkide saavutamiseks sellistes valdkondades nagu keskkond, haridus, tööhõive jms. Liikmesriigid peavad komisjoni teavitama igasugusest kavandatavast riigiabist (vt küsimust 66) ning saama enne abi andmist komisjoni heakskiidu.

Abi eelnevale heakskiitmisele komisjoni poolt on aga ka erand, mida nimetatakse de minimis reegliks ja mis tähendab, et tea-tavast summast väiksema riigiabi eraldamisest ei pea komisjoni eelnevalt teavitama. De minimis reegli aluseks on arusaam, et teatavast summast väiksem abi ei moonuta liikmesriikide vahelist konkurentsi.
1999. aasta otsuses teatas komisjon Saksamaale, et on teadlik kondoome tootvale firmale eraldatud riigiabist, millest ei olnud komisjoni eelnevalt informeeritud. Komisjon asus aga lõpuks seisukohale, et eraldatud toetus vastas riigiabi tingimustele.

Riigiabi võimalikud vormid

Ehkki riigiabi on põhimõtteliselt keelatud, on võimalik anda teatud liiki riigiabi, mida ei loeta ELi eeskirjadega vastuolus olevaks:

• üksiktarbijaile antav sotsiaalabi;
• abi loodusõnnetuste tekitatud kahju korvamiseks;
• abi, mille eesmärk on:
- edendada mahajäänud piirkondade arengut;
- edendada üleeuroopalist huvi pakkuvaid projekte või takistada liikmesriigi majanduse tõsist häirumist;
- edendada teatavate tööstusharude või majanduspiirkondade arengut;
- edendada kultuuri ja kultuuripärandi säilimist.

Lisaks sellele võib nõukogu liikmesriigi palvel otsustada, et konkreetne abi on aktsepteeritav, ehkki abi ei vasta rangelt ELi riigiabi eeskirjadele.