skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Kaupade vaba liikumine: Kir Royali näide

Kir Royal on šampanjast ja crème de cassis'st (mustsõstraliköörist) koosnev jook. Üks keskseid ELi kohtuotsuseid, mis viis Ühtse Euroopa akti ning siseturueeskirjade vastuvõtmiseni, oli Euroopa Ühenduste Kohtu otsus Cassis de Dijon'i asjas aastal 1979. Otsus toetab siseriiklike eeskirjade vastastikuse tunnustamise põhimõtet ning sedastab, et ühes ELi riigis seaduslikult toodetavad ja turustatavad tooted peavad pääsema vabalt ka teiste ELi riikide turgudele.

Cassis de Dijon'i juhtum

Cassis de Dijon'i juhtum tulenes asjaolust, et Saksa õigusaktid nägid puuviljaliköörile ette teatava minimaalse alkoholisisalduse nõude, mis tähendas, et Prantsuse mustsõstralikööri Cassis de Dijon ei saanud Saksa turul müüa.

Saksa kohus esitas asja EÜ Kohtule eelotsuse tegemiseks (vt küsimust 50). Hageja soovis importida Prantsusmaalt Cassis de Dijon'i partiid ning seda Saksamaal müüa, kuid Saksa ametivõimud ei andnud talle impordilitsentsi, kuna likööri alkoholisisaldus mahuprotsentides oli liiga väike, et seda Saksa turul müüa.

Saksa eeskirjade järgi pidi Cassis de Dijon'i sarnase puuviljalikööri minimaalne alkoholisisaldus olema 25%. Cassis de Dijon sisaldas ainult 15-20% alkoholi. Hageja väitis, et Saksa teatava minimaalse alkoholisisalduse nõue takistab kaupade vaba liikumist liikmesriikide vahel.

Kohus otsustas, et teatud juhtudel on üksiku liikmesriigi eeskirjad, mis takistavad kaupade vaba liikumist ELi riikide vahel, aktsepteeritavad. See kehtib juhul, kui nimetatud nõuded on vajalikud tulemusliku maksukontrolli, rahva tervise kaitse, ausate kauplemistavade ning tarbijakaitse huvides.

Seepeale esitas Saksamaa valitsus mitmeid väiteid, kinnitamaks puuviljalikööre puudutava eeskirja vajalikkust, ent kohus järeldas lõpuks, et alkohoolsetes jookides kindlat alkoholisisaldust nõudvad eeskirjad ei teeni avalikkuse huve viisil, mis oleks ülimuslik kaupade vaba liikumise kui ühenduse ühe aluspõhimõtte suhtes.

Lisaks sellele järeldas kohus, et sellised eeskirjad annavad kõrgema alkoholisisaldusega alkohoolsetele jookidele eelise, sest need välistavad siseriiklikul turul teistest liikmesriikidest pärit tooted. Seega on ühepoolselt kehestatud alkoholisisalduse nõude näol tegemist mitteaktsepteeritava kaubandustõkkega.

Cassis de Dijoni juhtumi lahendis leidis kohus, et puudub piisav põhjus takistada ühes liikmesriigis seaduslikult toodetavate ja turustatavate alkohoolsete jookide importi teistesse liikmesriikidesse.

Kas puuviljalikööri minimaalne 25% alkoholisisaldus on rahva tervise huvides?

Üks Saksa valitsuse argumente Cassis de Dijoni kohtuasjas oli, et miinimuminõude põhjuseks on vajadus kaitsta rahva tervist. Kostja väitis, et miinimuminõude eesmärk on vältida Saksa turu üleujutamist madala alkoholisisaldusega jookidega, sest sellised tooted võivad tekitada alkoholisõltuvust kergemini kui suurema alkoholisisaldusega joogid.

Kohus lükkas selle argumendi tagasi, märkides, et Saksa tarbijaile pakutakse niikuinii väga laias valikus väikese või mõõduka alkoholisisaldusega tooteid ning olulist osa Saksa turul müüdavatest suure alkoholisisaldusega jookidest kasutatakse tavaliselt lahjendatud kujul.

 .

Kir Royal

Valage klaasi üks osa Crème de Cassis'i ja lisage ettevaatlikult viis osa šampust.