skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Euroopa Keskpank

Euroopa Keskpank (EKP) vastutab ühise rahapoliitika eest euroalal ja euro rahatähtede väljaandmise eest. Kuna euro kasutusele võtnud riigid rakendavad ühist rahapoliitikat, ei saa selle eest vastutada ühe liikmesriigi keskpank. Euroopa Keskpank asutati 1. juunil 1998 asukohaga Saksamaal Maini-äärses Frankfurtis.

Struktuur

Euroopa Keskpangal on kolm juhtorganit: nõukogu, juhatus ja üldnõukogu. Nõukogu on peamine otsuseid tegev organ, kes määrab kindlaks ühise rahapoliitika ja otsustab intressimäärade võimaliku muutmise üle. Nõukogu koosneb euro kasutusele võtnud riikide keskpankade juhtidest ja Euroopa Keskpanga juhatuse liikmetest. Nõukogu koguneb iga kahe nädala tagant.

Juhatus vastutab ühise rahapoliitika rakendamise eest vastavalt nõukogus vastu võetud otsustele. Juhatus koosneb kuuest liikmest - presidendist, asepresidendist ja neljast lihtliikmest.

Üldnõukogusse kuuluvad EKP president ja asepresident ning ELi liikmesriikide keskpankade juhid. Üldnõukogu tegeleb väljaspool euroala asuvate, sealhulgas vahetuskursimehhanismi ERM II riike (vt viidet ERM`le) puudutavate küsimustega. Üldnõukogu kohtub iga kolme kuu tagant.

Euroopa Keskpanga veebileht
ERM
 .

Kuidas Euroopa Keskpangaga ühendust võtta

European Central Bank
Postfach 16 03 19
D-60066 Frankfurt am Main
Germany
Tel +49 69 1344 0
Faks+49 69 1344 6000
E-post: info@ecb.europa.eu