skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu täidab koos Euroopa Parlamendiga seadusandja ja eelarve kinnitaja ülesandeid. Tal on vastavalt aluslepingutega sätestatud tingimustele poliitika kujundamise ja koordineerimise funktsioonid. Euroopa Liidu Nõukogule viidatakse sageli kui "ministrite nõukogule" või lihtsalt "nõukogule".

Nõukogusse kuulub iga liikmesriigi valitsuse esindaja, tavaliselt minister. Ministrite nõukogu koosseis sõltub kõne all oleva küsimuse valdkonnast. Näiteks kohtuvad põllumajandusministrid, kui käsil on põllumajandus-küsimused, keskkonnaasjade arutamiseks ja otsuste tegemiseks kohtuvad keskkonnaministrid.

Välisministrite kohtumisi juhatab peale Lissaboni lepingu jõustumist välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja / komisjoni asepresident. http://ec.europa.eu/commission_barroso/ashton/index_en.htm

Üldjoontes teeb nõukogu kõik otsused kas ühehäälselt või kvalifitseeritud häälteenamusega. Lissaboni lepingu kohaselt hakatakse enam kasutama häälteenamust.

2014. aastal võetakse kasutusele topeltenamuse süsteem - vajalik on nõukogu liikmete vähemalt 55% häälteenamus tingimusel, et nad esindavad liikmesriike, mis moodustavad vähemalt 65% nende riikide elanikest.

Nõukogu töötab Brüsselis, kuid aprillis, juunis ja oktoobris toimuvad kohtumised Luxembourg'is. Täpsemalt saab nõukogu ja selle töömeetodi kohta lugeda veebilehelt.

Euroopa Liidu Nõukogu veebileht
 .

Kuidas nõukoguga ühendust võtta

Euroopa Liidu Nõukogu
Peasekretariaat
Rue de la Loi 175
B-1048 Brüssel
Belgia
Telefon (32-2) 281 61 11
Faks (32-2) 281 69 34