skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Euroopa ombudsman

Euroopa ombudsmani ülesanne on tegelda ELi kodanike, institutsioonide, äriühingute jt kaebustega, kes leiavad, et ELi institutsioonid või asutused on oma tegevuses nende suhtes eksinud või hooletust üles näidatud. Samuti võib ombudsman alustada uurimist omal algatusel.

Iga ELi kodanik või liikmesriigis alaliselt asuv või elav füüsiline või juriidiline isik võib ombudsmanile esitada kaebuse ELi asutuste eksimuste või hooletuse kohta.

Euroopa ombudsman võib uurida kaebusi, mis käsitlevad näiteks komisjonile, nõukogule või Euroopa Parlamendile omistatavaid eksimusi või nende hooletust. Seevastu ei kuulu ombudsmani pädevusse Euroopa Kohtu ja üldkohtutegevus nende kohtutoimingute osas. Ombudsman ei täida ELi õigussüsteemis täiendava edasikaebamisorgani rolli. Euroopa ombudsman ei saa käsitleda liikmesriikide riiklikke, piirkondlikke või kohalikke haldusasutusi käsitlevaid kaebusi.

ELi institutsioonid ja asutused on kohustatud andma ombudsmanile nõutavat teavet. Samuti on liikmesriigid kohustatud andma ombudsmanile mis tahes teavet, mis võib selgitada ELi institutsioonidele ja asutustele omistatavaid eksimusi ja hooletust.

Euroopa ombudsmani institutsioon loodi Maastrichti lepingu vastuvõtmisega 1992. aastal. Euroopa Parlament nimetab ombudsmani ametisse viieks aastaks. Esimese Euroopa ombudsmani nimetas Euroopa Parlament ametisse 1995. aastal.

Praeguse ombudsmani, Kreekast pärit Nikiforos Diamandourose määras Euroopa Parlament ametisse 1. aprillil 2003. aastal.

Euroopa ombudsmanile mõeldud kaebused tuleb saata aadressil:

Médiateur européen
1 Avenue du Président Robert Schuman
B.P. 403
FR - 67001 Strasbourg Cedex
Tel: +33 (0)3 88 17 23 13
Faks: +33 (0)3 88 17 90 62
E-post: EO@ombudsman.europa.eu
http://www.ombudsman.europa.eu