skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendi põhiülesanded võib jaotada kolme rühma:
1. osalemine ELi õigusloomeprotsessis;
2. ELi eelarve vastuvõtmine;
3. demokraatliku kontrolli teostamine ELi täidesaatva võimu üle.

Euroopa Parlament koosneb ELi liikmesriikide poliitikutest, kes on valitud igas liikmesriigis otsestel valimistel. Euroopa Parlamendi liikmed valitakse viieks aastaks. Euroopa Parlamendis on 735 liiget. Suurim arv parlamendikohti on Saksamaal (99), samal ajal kui viie saadikuga esindatud Maltal on neid kõige vähem.

1.12.2009 jõustunud Lissaboni lepingu kohaselt ei ole EP liikmete arv suurem kui 750, millele lisandub president. Kodanike esindatus on kahanevalt proportsionaalne, alammääraks on 6 liiget liikmesriigi kohta. Ükski liikmesriik ei saa üle 96 koha.

Euroopa Parlament on institutsioonina arenenud järk-järgult. Kui Euroopa Söe- ja Teraseühendus 1952. aastal asutati, nimetati Euroopa Parlamendi eelkäijat "assambleeks" ning selle liikmeteks olid ühenduse kuue liikmesriigi parlamentide liikmed. Assambleel oli üksnes nõuandev funktsioon. Tänapäeval mängib Euroopa Parlament ELi otsustusprotsessis keskset rolli.

Lissaboni leping annab Euroopa Parlamendile uusi õigusloomevolitusi - nüüd otsustab parlament suure osa ELi õigusloome üle. Parlamendi ja nõukogu kaasotsustusmenetluse alla tuleb üle 40 uue valdkonna, sealhulgas põllumajandus, energiapoliitika, sisseränne ja ELi fondid. Parlament ütleb viimase sõna ELi eelarve osas. Suuremate volitustega kaasneb suurem vastutus. Parlamendil kui ainsal otse valitud ELi institutsioonil on uued vahendid jälgimaks, et EL oleks jätkuvalt oma kodanike ees aruandekohustuslik.

Euroopa Parlamendi liikmed ei jagune kodakondsuse järgi, vaid moodustavad riigiüleseid fraktsioone, mis esindavad liikmesriikide peamisi poliitilisi suundumusi.

Euroopa Parlamendil on mitmesugused komisjonid, mis töötavad läbi erinevaid küsimusi enne, kui need täiskogu istungil kõigile parlamendiliikmetele arutamiseks ja hääletamiseks pannakse.

Euroopa Parlamendi veebileht
 .

Kuidas Euroopa Parlamendiga ühendust võtta

European Parliament
Division for Correspondence with Citizens
GOL 03A012
Rue Eugène Ruppert 21
L-1882 Gasperich
Luxembourg