skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Majandus- ja sotsiaalkomitee

Majandus- ja sotsiaalkomitee on nõuandev organ, mis esindab mitmesuguste ühiskonnagruppide huve ELi tasandil. Komitees võib olla kuni 350 liiget, kes esindavad erinevaid majandus- ja ühiskonnarühmi: tootjaid, talupidajaid, veoettevõtjaid, töölisi, kaubandusringkondi, kutsealasid, tarbijaid ja avalikke huvigruppe.

Komitee liikmed nimetatakse ametisse viieks aastaks.
Komiteega tuleb konsulteerida enne mitmesuguste siseturu, hariduse, tarbijakaitse, keskkonna, regionaalarengu, sotsiaalküsimuste ja tööhõivega seotud sätete vastuvõtmist, kuid samas võib komitee esitada arvamuse mis tahes teemal, mida ta oluliseks peab.

Majandus- ja sotsiaalkomitee veebileht
 .

Kuidas Majandus- ja sotsiaalkomiteega ühendust võtta

European Economic and Social Committee
99, rue Belliard
B-1040 Brussels
Belgium
Tel +32 2 546 9011
Faks +32 2 513 4893