skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Mis on Schumani deklaratsioon?

Schumani deklaratsioon on tollaegse Prantsusmaa välisministri Robert Schumani 9. mail 1950. aastal esitatud deklaratsioon. Deklaratsiooni peetakse esimeseks ametlikuks sammuks praeguse ELi loomisel, kuna see viis Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamiseni.

Üldiselt võib deklaratsiooni kirjeldada ettepanekuna asutada organiseeritud ja tihedate majandussidemetega Euroopa, et säilitada Euroopa riikide vahel rahumeelsed suhted.

Schumani deklaratsiooni taustaks oli Teise maailmasõja järgne pingeline õhustik, mida kujundas külm sõda ja hirm kolmanda maailmasõja ees. Lisaks poliitilistele pingetele olid tekkimas ka majandusraskused, sest Euroopa tööstust ohustas terase ületootmise tõttu kriis. Laialt levis arvamus, et Lääne-Euroopa riigid peavad alustama uutmoodi koostööd, mille abil lahendada julgeoleku- ja majandusprobleeme; eelkõige peeti vajalikuks siduda Lääne-Saksamaa teiste Lääne-Euroopa riikidega.

Schumani deklaratsiooni kaudu tegi Prantsusmaa valitsus ettepaneku viia Prantsusmaa ja Saksamaa söe- ja terasetootmine ühise organi, Ülemameti (komisjoni eelkäija) järelevalve alla organisatsioonis, mis oleks ühinemiseks avatud ka ülejäänud Euroopa riikidele. Pärast Schumani deklaratsiooni esitlemist hakkasid asjad kiiresti liikuma. Deklaratsiooni tulemusena kutsuti Pariisis kokku valitsustevaheline konverents, et rääkida läbi uus rahvusvahelise koostöö vorm, ning 18. aprillil 1951 allkirjastati Pariisis Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamisleping (ESTÜ asutamisleping).

Kuus lepingule alla kirjutanud riiki olid Belgia, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa ja Saksamaa Liitvabariik. ESTÜ asutamisleping jõustus 23. juulil 1952 ning Euroopa Söe- ja Teraseühendus saigi teoks.

Katkend Schumani deklaratsioonist

"Euroopat ei ehitata üles ühekorraga ega üheainsa plaani järgi. See ehitatakse kindlate saavutuste kaudu, mis kõigepealt loovad de facto solidaarsuse. Euroopa rahvaste ühinemiseks tuleb likvideerida Prantsusmaa ja Saksamaa ammune vastasseis. Mis tahes meetmed peavad kõigepealt puudutama neid kahte riiki.
Selleks teeb Prantsusmaa valitsus ettepaneku tegutseda viivitamata ühes piiritletud, kuid otsustavas küsimuses. Ta teeb ettepaneku viia Prantsusmaa ja Saksamaa söe- ja terasetootmine tervikuna ühise Ülemameti järelevalve alla sellises organisatsioonis, mis on osalemiseks avatud ka teistele Euroopa riikidele."