skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Millised on kõige tähtsamad aluslepingud?

EL esmase õiguse moodustavad ELi aluslepingud. Kõige tähtsamad aluslepingud on Euroopa Liidu leping ja Euroopa Liidu toimimise leping (endine Euroopa Ühenduse asutamisleping).

Need lepingud määravad ELi seadusandliku võimu aluse ja ulatuse.

EL toimimise lepinguga korraldatakse liidu toimimist ning määratakse kindlaks liidu pädevuse
valdkonnad, pädevuse teostamise ulatus ja kord.

ELi institutsioonid ja kogu EL saab tegutseda vaid nende aluslepingutega antud volituste piires.

Lissaboni leping

Lissaboni leping jõustus 1. detsembril 2009, pärast mitmeid aastaid kestnud läbirääkimisi institutsiooniliste küsimuste üle.

Lissaboni lepinguga muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, kuid ei asendata neid. Lepinguga antakse Euroopa Liidule õiguslik raamistik ja vajalikud vahendid selleks, et võtta vastu tulevased väljakutsed ning täita kodanike nõudmised.

Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioonid
07/06/2010