skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Millal hakati EÜd nimetama ELiks?

Euroopa Ühendus (EÜ) nimetati ümber Euroopa Liiduks (EL) Euroopa Liidu lepingu (Maastrichti lepingu) jõustumisel 1. novembril 1993. aastal.

ELi koostööle panid aluse Euroopa Liidu leping ja Euratomi asutamisleping. ELi koostööd kasutatakse ühisterminina töö kohta, mis toimub eelmainitud asutamislepingute raames.

Lissaboni lepinguga muudeti EL lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut. Sellega ajakohastati ja konsolideeriti Euroopa Liidu õiguslikku alust.

Lissaboni lepinguga sai Euroopa Liit juriidilise isiku staatuse.

21/01/2010