skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Mis vahe on valitsustevahelisel ja riigiülesel koostööl?

ELis toimub liikmesriikidevaheline koostöö mitmes vormis. ELi mõistmiseks on vaja aru saada, et on olemas kaks erinevat koostöövormi, mis seovad riike erimoel. Koostöö vorm sõltub sellest, millisel asutamislepingul koostöö põhineb.

ELi teeb rahvusvahelises poliitikas ainulaadseks nn riigiülene koostöö. Riigiülene koostöö tähendab, et EL võib kehtestada seadusi, millel on liikmesriikides vahetu mõju ja selle kaudu otsene mõju ka liikmesriikide kodanikele. ELi siseturu, põllumajanduse, kalanduse jms alane koostöö on näited riigiülese koostöö valdkondadest. Seda koostööd käsitlevad sätted sisalduvad EÜ asutamislepingus.

Samuti on olemas valitsustevaheline koostöö, mis on rahvusvahelise koostöö traditsiooniline vorm. Põhimõtteliselt tähendab valitsustevaheline koostöö, et vastuvõetud eeskirjad on siduvad ainult riikidele. See tähendab, et ELi valitsustevahelistel õigusaktidel on Eesti kodanikele otsene mõju alles siis, kui Riigikogu on need heaks kiitnud.

Valitsustevahelist ELi koostööd kasutatakse poliitikavaldkondades, milles riikidel võib olla raske teha nii tihedat koostööd kui riigiülese koostöö puhul. Seepärast kasutatakse valitsustevahelist koostööd politseikoostöö, kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö ning ühise välis- ja julgeolekupoliitika puhul. Seda koostööd reguleerivad sätted sisalduvad ELi lepingus.