skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

20. Kas riik saab EList välja astuda või kas riiki saab välja visata?

Riik võib tõepoolest EList välja astuda, kuid põhimõtteliselt nõuab see kõikide liikmesriikide nõusolekut. Praeguse lepingu sätetes ei ole midagi öeldud riigi väljaastumise korra kohta, kuid Gröönimaa andis selles suhtes eeskuju, lahkudes EÜst 1985. aastal.

Lissaboni lepingu vastuvõtmisega sätestakse mis tahes ELi liikmesriigi lahkumine EList ning välja astumise kord.

Riiki ei saa EList välja visata, kuid on võimalik peatada riigi teatavad õigused ELis, sealhulgas hääleõigus nõukogus. See võib juhtuda, kui liikmesriik on tõsiselt ja järjepidevalt rikkunud ELi aluspõhimõtteid: vabadust, demokraatiat, inimõiguste ja põhivabaduste austamist ning õigusriigi põhimõtet, mis hõlmab ELi eeskirjade kohaldamist ja nende järgimise tagamist.