skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Kui palju on igal riigil Euroopa Parlamendi liikmeid?

Euroopa Parlamendil on 736 liiget. Euroopa Parlamendi liikmete arv riigiti on näidatud allpool olevas nimistus. Kõige rohkem parlamendikohti (99) on Saksamaal, kõige vähem Maltal (5).

Lissaboni lepinguga muudetakse parlamendi koosseisu. Euroopa Parlamendi liikmete arv võib olla kuni 751 (750 liiget ja president) ning liikmesriikide kohtade jaotus järgib kahaneva proportsionaalsuse põhimõtet. Selle põhimõtte kohaselt on suurema rahvastikuga liikmesriikidel rohkem parlamendiliikmeid kui väiksema rahvaarvuga riikidel. Samal ajal sätestatakse, et iga liikmesriiki esindab vähemalt kuus liiget (praegu vähemalt kolm). Lisaks sellele ei või ühelgi liikmesriigil parlamendis olla üle 96 saadiku. See tähendab, et praegu 99 liikmega esindatud Saksamaa peab tulevikus tõenäoliselt loobuma kolmest saadikukohast ja viie liikmega esindatud Malta saab juurde ühe koha.

Vastavalt nendele tingimustele võtab Euroopa Ülemkogu vastu otsuse Euroopa Parlamendi koosseisu kohta, milles Euroopa kodanikud on esindatud proportsionaalselt vastavalt iga riigi kodanike arvule.

Euroopa Parlamendi liikmete arv 2009-2014

Saksamaa 99
Ühendkuningriik 72
Prantsusmaa 72
Itaalia 72
Hispaania 50
Poola 50
Rumeenia 33
Madalmaad 25
Kreeka 22
Belgia 22
Portugal 22
Ungari 22
Tšehhi Vabariik 22
Rootsi 18
Austria 17
Bulgaaria 17
Slovakkia 13
Taani 13
Soome 13
Iirimaa 12
Leedu 12
Läti 8
Sloveenia 7
Eesti 6
Küpros 6
Luksemburg 6
Malta 5

Kokku 736

Ülevaade Euroopa Parlamendi saadikutest riigiti
25/08/2010