skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Kus asub Euroopa Parlament?

Ehkki enamik inimesi seostab Euroopa Parlamenti kohe Brüsseliga, on parlamendi ametlik asukoht tegelikult Prantsusmaa linnas Strasbourg'is. Lisaks sellele asub osa parlamendi haldusüksustest Luxembourg'is. Seega jaguneb parlamendi töö kolme linna vahel.

Et Strasbourg on parlamendi ametlik asukoht, peetakse seal 12 iga-aastast täiskogu istungit, mis kestavad ühe nädala, nagu ka ELi eelarvekohtumised. Ülejäänud täiskogu istungid peetakse Brüsselis, kus toimuvad ka parlamendi komisjonide ja fraktsioonide kohtumised.

Parlamendiliikmetele on iga kuu Strasbourg'i ja Brüsseli vahel sõitmine kulukas ja ebamugav. Kuid seda otsust ei ole niisama lihtne muuta. Vastavalt EÜ asutamislepingule määratakse ELi institutsioonide asukohad ELi liikmesriikide valitsuste ühisel kokkuleppel ning otsus Euroopa Parlamendi asukoha kohta on sätestatud protokollis, mis võeti vastu seoses Amsterdami lepinguga. Seepärast oleks parlamendi igakuise aadressi muutmiseks vaja muuta ka asutamislepingut.

Seda protokolli ei ole Lissaboni lepinguga muudetud. ELi institutsioonide asukoha küsimus on delikaatne poliitiline probleem, kuna ELi institutsiooni(de) paiknemine riigis on ühtaegu nii prestiiži kui ka majandushuvide küsimus

08/01/2010