skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Mis on Miki-Hiirel tegemist Euroopa Parlamendiga?

Kunagi 1980. aastatel nimetas Suurbritannia endine peaminister Margaret Thatcher Euroopa Parlamenti Miki-Hiire parlamendiks.

Euroopa Parlament on nii vormi kui ka mõju poolest tublisti edasi arenenud, kui meenutada tema ebakindlat algust 1952. aastal. 1952. aastal, kui Euroopa Parlamenti nimetati assambleeks ja selle liikmed olid samal ajal ka liikmesriikide parlamentide liikmed, räägiti ainult nõuandva funktsiooniga demokraatlikust kogust. Esimesed sammud Euroopa Parlamendile tegeliku mõjuvõimu andmisel tehti 1975. aastal, kui parlament sai volitused muuta nõukogu eelarve projekti või see tagasi lükata.

Järgmine oluline samm suurema mõjuvõimu suunas tehti 1986. aastal, kui võeti vastu asutamislepingu muudatus, mida tuntakse ka Ühtse Euroopa aktina ja mille kohaselt Euroopa Parlament hakkas koostöömenetluse kaudu osalema üldises õigusloomeprotsessis. Seda menetlust kasutati eelkõige ühtset turgu käsitlevate õigusaktide puhul. Teine oluline muudatus võimaldas Euroopa Parlamendil heaks kiita ühinemislepingud uute liikmesriikidega.

Seni kõige suurem Euroopa Parlamendi mõju laiendamine toimus Maastrichti lepingu jõustumisega 1. novembril 1993. Maastrichti lepinguga muudeti Euroopa Parlament nõukogu kaasõigusloojaks mitmes poliitikavaldkonnas. Põhimenetlus, mis tagab parlamendile suure mõju ELi õigusloomele, on kaasotsustamismenetlus. Nagu nimigi viitab, seisneb protseduur selles, et ELi õigusakti ei saa vastu võtta ilma, et nõukogu ja Euroopa Parlament saavutaksid üksmeele.

Lissaboni lepinguga laienes nende valdkondade hulk, kus Euroopa Parlament jagab õigusloometööd Euroopa Liidu Nõukoguga ning lisab parlamendile eelarvealast pädevust.

12/01/2010