skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

35. Kas Euroopa Nõukogu on ELi osa?

Ei, Euroopa Nõukogu ei ole ELi osa, kuid nimesid "Euroopa Nõukogu" (Council of Europe) ja "Euroopa Ülem-kogu" (European Council) või "ministrite nõukogu/ nõukogu" (Council of Ministers/ Council) on kerge segamini ajada (vt küsimust 33).

Euroopa Nõukogu on rahvusvaheline organisatsioon, mis asutati 1949. aastal selliste väärtuste edendamiseks nagu demokraatia, inimõigused ja õigusriik.

Organisatsiooni kümme esimest liiget olid Belgia, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Taani ja Ühendkuningriik. Seisuga mai 2007 on Euroopa Nõukogul 47 liikmesriiki.

Euroopa Nõukogu organid on ministrite komitee, parlamentaarne assamblee ning Euroopa Nõukogu kohalike ja regionaalsete omavalitsuste kongress. Euroopa Nõukogu töökoht asub Prantsusmaal Strasbourgis.

Ministrite komiteel on õigus otsuseid teha ja see koosneb liikmesriikide välisministritest või valitsuste alalistest esindajatest Euroopa Nõukogu juures.

Parlamentaarsesse assambleesse kuuluvad liikmesriikide parlamentide poliitikud. Assambleed loetakse Euroopa Nõukogu algatuste foorumiks. Jooksvaid poliitika- ja sotsiaalküsimusi arutatakse assamblees, mis võib anda ministrite komiteele soovitusi. Parlamentaarne assamblee peab samuti kinnitama uute liikmete vastuvõtmise Euroopa Nõukogusse.

Kohalike ja regionaalsete omavalitsuste kongressi kuuluvad liikmesriikide kohalike ja regionaalsete omavalitsuste esindajad; selle eesmärk on tugevdada demokraatiat esmatasandil, eelkõige uutes demokraatilikes riikides. Muu hulgas koostab Euroopa Nõukogu lepinguid, mis on pärast ratifitseerimist (vt küsimust 13) liikmesriikidele siduvad ning tuleb liikmesriikide õigusaktidesse inkorporeerida.

Euroopa Nõukogu tuntuim dokument on arvatavasti 1950. aastal vastu võetud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon. Igaüks, kes leiab, et tema konventsioonikohaseid õigusi on rikutud, võib pärast oma riigi õiguskaitsevahendite ammendumist esitada kaebuse Euroopa Inimõiguste Kohtule Strasbourg'is.

Täpsemalt saab Euroopa Nõukogu ja Euroopa inimõiguste konventsiooni kohta lugeda siit:

Euroopa Nõukogu veebileht

Lissaboni lepingus sätestatakse, et EL ühineb Euroopa inimõiguste konventsiooniga.