skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

40. Mis on "troika"?

Troika üks tähendus sõnaraamatu järgi on Vene kolmehobuse-sõiduk, kuid sõna kasutatakse ka kolmest isikust koosneva juhtorgani tähenduses.

Klassikaline troika

ELi kontekstis kasutatakse nimetust troika viitamaks kolme riigi vahelisele erilisele koostöövormile: need riigid on eesistujariik, eelmine eesistujariik ja järgmine eesistujariik. Osalevad ka nõukogu peasekretär ja komisjon.

Troika-koostöö eesmärk on tagada nõukogu töö järjepidevus (vt küsimust 38). Troikat abistab komisjon.

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika troika

Amsterdami leping, mis jõustus 1. mail 1999, nägi ette troikamudeli variandi ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga tegelemsieks. Sellesse troikasse kuuluvad eesistujariik, järgmine eesistujariik ja nõukogu peasekretär kui ELi välispoliitiline esindaja (vt küsimust 41). Troikat abistab komisjon.

Troikamudeli muudetud vormi kasutatakse ka sotsiaal- ja tööpoliitika, majanduse ja rahanduse ning õigusalase ja politseikoostöö valdkondades.