skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

36. Mis on valitsustevaheline konverents?

Valitsustevaheline konverents on liikmesriikide valitsuste esindajate kohtumiste sari, mille eesmärk on vaadata läbi asutamislepingud või lahendada muid ELi küsimusi. Valitsustevaheline konverents kestab mitu kuud ja hõlmab korduvaid koosolekuid, mis kulmineeruvad riigipeade või valitsusjuhtide tippkohtumisega.

Valitsustevaheline konverents tuleb kokku kutsuda, kui riigipead või valitsusjuhid on otsustanud, et ELi asutamislepinguid tuleb muuta. Eesistujariik (vt küsimust 38) vastutab valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumise eest, kui Euroopa Parlamendiga on konsulteeritud ning nõukogu on toetanud valitsustevahelise konverentsi toimumist.
Kui valitsustevaheline konverents lõpeb poliitilise kokkuleppega asutamislepinguid muuta, peavad kõigi liikmesriikide parlamendid kokkuleppe selle jõustumiseks ratifitseerima.

Valitsustevahelise konverentsi kulgemise näiteks on läbirääkimised Nizza lepingu üle, mis algasid valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumisega 14. veebruaril 2000. Konverents päädis 7.-10. detsembrini 2000 toimunud Euroopa Ülemkoguga, mis jõudis Nizza kohtumisel lepingu asjus poliitilisele kokkuleppele. Tollasest 15 ELi riigist viimasena ratifitseeris Nizza lepingu Iirimaa ning leping jõustus 1. veebruaril 2003.
Samuti otsustati Nizza kohtumisel kutsuda valitsustevaheline konverents kokku 2004. aastal, nagu sätestatud Nizza lepingule lisatud deklaratsioonis ELi tuleviku kohta.

Kuid valitsustevahelise konverentsi kuupäev toodi ettepoole ning Itaalia eesistujana kutsus valitsustevahelise konverentsi kokku 4. oktoobril 2003. Pärast läbirääkimiste osalist läbikukkumist lõppes konverents Euroopa Ülemkogu 17.-18. juuni 2004. aasta istungil poliitilise kokkuleppega Euroopa põhiseaduse lepingu kohta.