skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

33. Mis vahe on nõukogul ja Euroopa Ülemkogul?

Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu aetakse kergesti segamini, kuid nende kahe organi vahel on suur erinevus. Alljärgnev annab ülevaate nende tegevusvaldkondadest ning sellest, milles nende erinevused seisnevad.

Euroopa Liidu Nõukogu nimetatakse sageli lihtsalt nõukoguks või ministrite nõukoguks. See on ELi keskne õigusloomega tegelev ja otsuseid tegev organ. Nõukogu koosneb ühest ministrite tasandil esindajast igast liikmesriigist, kellel on volitused oma valitsuse nimel kohustusi võtta. Valitsuste esindajatest koosneva nõukogu koosseis sõltub päevakorras olevast küsimusest.

Euroopa Ülemkogu koosneb ELi liikmesriikide riigipeadest või valitsusjuhtidest ning komisjoni presidendist. Neid abistavad liikmesriikide välisministrid ja veel üks komisjoni liige. Euroopa Ülemkogu määrab ELi poliitilised üldsuunised (vt küsimust 34). Euroopa Liidu lepingu artiklis 4 sätestatakse: "Euroopa Ülemkogu annab liidule selle arenguks vajaliku tõuke ning määratleb arengu poliitilised üldsuunised."

Alates 2002. aastast on Euroopa Ülemkogu kohtunud vähemalt kaks korda iga eesistuja ajal, st neli korda aastas. Samuti korraldatakse erakorralisi koosolekuid. Euroopa Ülemkogu kohtumisi nimetatakse ajakirjanduses sageli ELi tippkohtumisteks. Euroopa Ülemkogu on tavaliselt pidanud oma istungeid ühes eesistujariigi linnas, kuid seoses Nizza lepinguga võeti vastu deklaratsioon (vt küsimust 8) Euroopa Ülemkogu istungipaiga kohta. Vastavalt deklaratsioonile tuli vähemalt pooled Euroopa Ülemkogu istungitest pidada alates 2002. aastast Brüsselis ning nüüd, kui EL koosneb rohkem kui 18 liikmest, tuleb Brüsselis pidada kõik Euroopa Ülemkogu istungid. (Vt küsimust 38 põhiseaduse lepingu ja Euroopa Ülemkogu ametisoleva eesistuja kohta.)

Euroopa Ülemkogu arengulugu

Euroopa Ülemkogu loodi Pariisis 1974. aasta detsembris peetud tippkohtumisel vastu võetud kommünikee alusel, milles tollase üheksa liikmesriigi valitsusjuhid ja välisministrid koos komisjoni presidendiga tõdesid, et on vaja tagada ühenduse poliitilise töö järjepidevus. Seepärast otsustati, et valitsusjuhid ja välisministrid peavad kohtuma kolm korda aastas "ühenduse nõukogus".

Euroopa Ülemkogu kui institutsioon ei olnud asutamislepingutes sätestatud kuni Ühtse Euroopa akti jõustumiseni 1987. aastal. Euroopa Ülemkogu ülesandeid täpsustati üksikasjalikumalt Maastrichti lepingus ja Amsterdami lepingus.