skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Kuidas nimetatakse komisjoni liikmeid?

Euroopa Komisjoni eesotsas on 27 volinikku, kellest igaüks vastutab konkreetse poliitikavaldkonna eest. Kui komisjon võtab vastu otsuseid, teeb ta seda kollektiivselt - otsuse eest võtab vastutuse kogu komisjon. Näiteks esitab ettepaneku keskkonnadirektiivi kohta kogu komisjon, olgugi et komisjonisiseselt vastutab ettepaneku koostamise eest keskkonnavolinik.

Praegu on kõigil 27 liikmesriigil oma volinik, kuid volinike arv on poliitiliselt tundlik teema. Varem oli igal liikmesriigil volinik ning viiel "vanal" suuremal ELi riigil - Saksamaal, Prantsusmaal, Hispaanial, Ühendkuningriigil ja Itaalial igaühel kaks volinikku.

2004. aasta komisjon

Romano Prodi (Itaalia) juhitud komisjoni pidi uus komisjon välja vahetama 1. novembril 2004. Selle komisjoni ametiaeg oleks pidanud algama 1. novembril 2004 ja kestma kuni 1. novembrini 2009. Kuid kogu komisjoni peab enne ametisse astumist heaks kiitma Euroopa Parlament. 27. oktoobril 2004 aga hääletas parlament José Manuel Barroso (Portugal) juhitava komisjoni vastu.

Seetõttu võttis hr Barroso oma ettepaneku tagasi ning komisjoni koosseisu hääletamine lükati edasi lootuses, et leitakse volinikud ja nendevaheline portfellide jaotus, mille parlament heaks kiidab.
Parlament oli eriti vastu Itaalia volinikukandidaadile Rocco Buttiglionele. Enne komisjoni heakskiitmist toimub parlamendis volinikukandidaatide kuulamine. Hr Buttiglione kuulamise ajal leiti, et ta on teinud rea avaldusi homoseksuaalide ja naiste kohta, mis tekitasid parlamendi liikmete hulgas pahameelt ja halvakspanu. Ka mitmed teised volinikukandidaadid olid parlamendi liikmete hulgas ebapopulaarsed.
Kuna parlament peab heaks kiitma kogu komisjoni ühekorraga ega saa üksikutele volinikele vetot panna, jäi Romano Prodi komisjon ametisse, kuni hr Barroso tegi vajalikud muudatused, et parlament oleks valmis tema komisjoni aktsepteerima. Uus komisjon kinnitati 17. novembril 2004.

José Manuel Barroso juhitava komisjoni liikmed (2010–2014)
 .
18/06/2010