skip to content
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Mis on "kabinet"?

"Kabinet" on voliniku isiklike nõustajate rühm. Kabinet on igal volinikul. Kabineti ülesanne on aidata volinikul tema valdkondades seisukohti sõnastada ning volinikku muul moel tema töös ning komisjoni otsuste ettevalmistamises toetada. Kabinetis on tavaliselt kuus akadeemilist assistenti.

Kui volinik ei saa komisjoni kohtumisel osaleda, võib kohtumisel osaleda kabineti juht ning esitada komisjoni presidendi palvel puuduva liikme seisukohad arutatavas küsimuses.

Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallase kabinet