skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Kas Euroopa Inimõiguste Kohus on ELi institutsioon?

Ei, Euroopa Inimõiguste Kohus ei kuulu ELi institutsioonide hulka ning seda ei tohi segamini ajada Euroopa Kohtuga.

Euroopa Inimõiguste Kohus Strasbourgis on Euroopa Nõukogule alluv institutsioon. Euroopa Inimõiguste Kohus vaatab läbi kaebusi, mis puudutavad Euroopa Nõukogu koostatud ning 1953. aastal jõustunud Euroopa inimõiguste konventsiooni rikkumisi.

Euroopa Inimõiguste Kohus tegeleb kaht liiki kaebustega. Esimese grupi moodustavad kaebused, milles üks liikmesriik kaebab kohtusse teise liikmesriigi, kes on väidetavalt rikkunud Euroopa inimõiguste konventsiooni (need on riikidevahelised kaebused); teise kaebuste grupi puhul kaebavad liikmesriikide peale kodanikud.

Kaebuste läbivaatamise tingimuseks on, et riigis, kus väidetav rikkumine toimus, on kõik edasikaebamisvõimalused ammendatud. Kaebus tuleb esitada hiljemalt kuue kuu jooksul pärast asjaomase riigi kohtute või ametivõimude lõplikku otsust.

Teave Euroopa Inimõiguste Kohtu kohta:

Euroopa Nõukogu koduleht
 .
21/06/2010