skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Kes on kohtujurist?

Euroopa Kohtus töötab kaheksa kohtujuristi, kellel on sama kvalifikatsioon kui Euroopa Kohtu kohtunikel ning kelle ülesanne on esitada avalikul kohtuistungil erapooletuid ja sõltumatuid põhjendatud arvamusi asjadele, mis Euroopa Kohtule esitatakse.

Kohtujuristi arvamuses võetakse seisukoht juhtumi suhtes, nagu see on Euroopa Kohtule esitatud. Arvamuse ülesehitus on sama mis kohtuotsusel. Arvamusel ja kohtuotsusel on aga üks väga oluline erinevus: nimelt ei ole kohtujuristi arvamus ühelgi viisil siduv ei pooltele ega ka Euroopa Kohtu kohtunikele. Seetõttu võivad kohtujuristi arvamus ning kohtu otsus olla erinevad.

Põhjendatud arvamusi esitavate kohtujuristide süsteem on üle võetud Prantsusmaa õigussüsteemist.