skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Uudised

Parlament rõhutab, et väljaastumislepingule nõusoleku saamiseks on vaja tagada kodanike õiguste kaitse.
Euroopa tuleviku konverentsi raames tuleks korraldada kodanike- ja noortefoorumid, et võimaldada kodanikel otseselt aruteludesse panustada, ütlevad parlamendiliikmed.
Parlamendiliikmed tervitavad ELi kava muutuda 2050. aastaks kliimaneutraalseks - see nõuab heitkoguste vähendamist 2030. aastaks 55% võrra. Parlament toetab ambitsioonikat ja jätkusuutlikku investeerimiskava rohelise kokkuleppe saavutamiseks.
Päevakorras: ELi kodanikke kaasav Euroopa tuleviku konverents, Euroopa Parlamendi liikmed arutavad Euroopa rohelise kokkuleppe rahastamist, Parlament nõuab siduvate eesmärkide seadmist, Iraan/Iraak: Euroopa Parlamendi liikmed arutavad kasvavaid pingeid Lähis-Idas, Ungari ja Poola: Parlament annab hinnangu artikli 7 kohaste menetluste edenemisele, Brexit: Parlament väljendab muret kodanike õiguste üle, ELi Nõukogu eesistujariik Horvaatia esitab oma prioriteedid, Soolise palgalõhe kaotamine ELis