skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Uudised

.
ELi valitsused, mis sekkuvad kohtute töösse või ei tegele piisavalt korruptsiooni ja pettuste väljajuurimisega, peavad edaspidi arvestama, et nende ELi toetused võidakse peatada.
Parlament kiitis heaks resolutsiooni, milles reastatakse ettepanekud pestitsiidide turule lubamise läbipaistvamaks muutmiseks, et parandada üldsuse usaldust lubade andmise menetluse suhtes.
Euroopa Liit ja Ühendkuningriigid.
Kolmapäeva hommikul toimunud arutelul Brexiti teemal rõhutasid parlamendiliikmed, et eurooplased on jätkuvalt üksmeelsed ja kodanike õigused on Euroopa Parlamendi prioriteet.
Parlament võttis vastu terrorismi käsitleva erikomisjoni soovitused võitluseks radikaliseerumisega, teabevahetuse tõhustamiseks ja terrorismiohvrite toetamiseks.
Kolmapäeval toimunud hääletusel andsid parlamendiliikmed oma heakskiidu ELi ja Jaapani vahelisele kaubanduslepingule.