skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
06/07/2017

Türgi: saadikud löövad ELi liitumisläbirääkimiste osas häirekella

Türgi ELiga liitumise läbirääkimised tuleb peatada, juhul kui põhiseadusreformi pakett rakendatakse muutmata kujul, sest muudatused on vastuolus ELi liitumiskriteeriumitega, hoiatasid saadikud neljapäeval.

  • Saadikud on mures tagasilanguse pärast õigusriigi põhimõtte ja meediavabaduse austamise osas Türgis.
  • Nad mõistavad hukka riigipöördekatse, aga märgivad, et erakorralises seisukorras võetud meetmed ei olnud proportsionaalsed.
  • ELiga liitumise läbirääkimised tuleb peatada juhul, kui põhiseadusreforme muutmata kujul rakendatakse.

Saadikud on mures tagasilanguse pärast õigusriigi põhimõtte austamise, inimõiguste, meediavabaduse osas ja võitluses korruptsiooniga.

Saadikud mõistavad hukka Türgi presidendi korduvad toetusavaldused surmanuhtluse taaskehtestamisele, mis seaks kahtluse alla Türgi Euroopa Nõukogu liikmelisuse ja   tooks kaasa ELiga ühinemise läbirääkimiste viivitamatu lõpetamise.

Saadikud paluvad Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel kooskõlas läbirääkimisraamistikuga “viivitamata peatada ametlikult ühinemisläbirääkimised Türgiga, kui põhiseadusreformi pakett rakendatakse muutmata kujul”.

Resolutsioonis rõhutatakse, et 2016. aasta oli Türgi elanikele raske aasta.  Põhjuseks oli jätkuv sõda Süürias, suur pagulaste arv, kodusõda riigi kaguosas, rida koletuid terrorirünnakuid ja vägivaldne riigipöördekatse.

Saadikud mõistavad teravalt hukka 15. juulil toimunud riigipöördekatse ja väljendavad oma solidaarsust Türgi rahvaga. Siiski leiavad nad, et erakorralises seisukorras võetud meetmed, mille tulemusel vallandati paljud riigiteenistujad ja politseitöötajad, likvideeriti meediakanaleid, arreteeriti ajakirjanikke, akadeemikuid, kohtunikke, inimõiguste kaitsjaid ning paljud koolid ja ülikoolid suleti, olid ebaproportsionaalsed.

Resolutsioonis toonitatakse ELi ja Türgi heade suhete strateegilist tähtsust ja koostöö suurt lisaväärtust väljakutsete lahendamisel, millega mõlemad pooled silmitsi seisavad, nagu ränne, julgeolek või terrorism. Saadikud toetavad ELi-Türgi tolliliidu uuendamist, paludes uude lepingusse lisada  inimõigusi ja põhivabadusi käsitlev klausel.

Resolutsioon kiideti heaks häältega 447 pool, 64 vastu, 97 erapooletut. Parlament plaanib saata ad hoc delegatsiooni Ankarasse sügisel eesmärgiga taastata parlamentaarne dialoog.

Raportöör Kati Piri (S&D, NL): ”See parlament räägib ühel häälel mõistes selgelt ja kõlavalt hukka Türgi valitsuse demokraatlike standardite languse ja avaldades toetust Türgi rahvale, kellest miljonid tahaksid jätkuvalt näha ELi kui pidepunkti riigis toimuvate reformide jaoks. Üheskoos teiega [Türgi rahvaga] loodame, et “Adalet” (õiglus) seatakse peagi Türgis uuesti jalule.”

 

Taustainfo

ELiga liitumisläbirääkimiste peatamise alused on sätestatud läbirääkimiste raamistiku artiklis 5. Selles öeldakse, et juhul, kui esineb tõsiseid ja jätkuvaid vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte rikkumisi Türgis, soovitab Euroopa Komisjon omal algatusel või kolmandiku liikmesriikide ettepanekul läbirääkimised peatada ja reastab tingimused läbirääkimiste taasalustamiseks.

 

Lisainfo

Intervjuu raportöör Kati Piri'ga

Vastuvõetud tekst (06.07.2017)

Videosalvestis arutelust (05.07.2017)

Videosalvestis pressikonverentsist (05.07.2017)

EPRS taustainfo 2016. aasta Türgi aruande kohta  (juuni2017)

AV materjal

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu