skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Uudised 2019

Kolmapäeval toimunud hääletusel toetasid parlamendiliikmed uusi meetmeid Euroopa piiri- ja rannikuvalve tugevdamiseks, et tõhustada ELi välispiiride kaitset.
Teisipäeval kiitsid parlamendiliikmed heaks uued ELi eeskirjad, mille eesmärk on tagada parem kaitse isikutele, kes avaldavad töökohas omandatud teavet illegaalsetest tegevustest.
Euroopa Parlamendi Büroo Eestis kõiki koolinoori vanuses 14-19 osalema Euroopa Liidu teemalisel kahoodivõistlusel.
EP täiskogu võttis neljapäeval toimunud lõpphääletusel vastu uued isapuhkuse ja mitteülekantava vanemapuhkuse reeglid.
Euroopa Parlamendi kirjaliku tõlke peadirektoraat kuulutas 18. märtsil 2019 välja uue hanke kirjaliku tõlke teenuse osutamiseks 19 sihtkeelde, milleks on muuhulgas ka eesti keel.
Ted tenders.
Päevakorras: Parlamendiliikmed arutavad Ühendkuningriigi parlamendi alamkojas toimuvaid hääletusi, arutelu Euroopa tuleviku teemal Rootsi peaministri Stefan Löfveniga, hääletatakse vanemapuhkust puudutavate eeskirjade ettepanekut jpm.    Neljapäeval hääletavad parlamendiliikmed ELi eeskirjade muudatusi, et tõhustada võitlust ebaseaduslike tavadega maanteevedude sektoris ja ajakohastada veokijuhtide puhkeaja eeskirju.
Kolmapäeval kiitis parlament heaks uued eeskirjad, millega keelatakse ühekordselt kasutatavad plastesemed nagu taldrikud, söögiriistad, kõrred ja vatitikud.
Saadikud kiitsid kolmapäeval heaks sõiduautode ja kaubikute kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise plaanid aastaks 2030.
Tänu uutele autoriõiguse normidele saavad loovisikud ja ajakirjanikud õiguse hõlpsamalt läbi rääkida suurte veebiplatvormidega.
Rahapesu.
Teisipäeval võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni ettepanekutega maksueeskirjade reformimiseks ja võitluseks finantskuritegudega.
Teisipäeval kiitis Parlament heaks uued eeskirjad, millega muudetakse üle-euroopaline elektriturg puhtamaks, konkurentsivõimelisemaks ning võimaldatakse paremini toime tulla riskidega.
Päevakorras: Digiajastu autoriõiguse eeskirjade lõpphääletus, parlament hääletab ühekordselt kasutatavate plastesemete keelustamist, parlament hääletab sõidukite CO2 heite vähendamise sihtmäärasid, parlament hääletab ettepanekut lõpetada kellakeeramine kevadel ja sügisel