skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
14/09/2016

Arutelu olukorrast Euroopa Liidus

Populism, töötus ja sotsiaalne ebaõiglus on ELi peamisteks väljakutseteks, ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kolmapäeval.

Olukord ELisJean-Claude Juncker olukorrast ELis
Jean-Claude Juncker Euroopa Parlamendis@European Parliament

Populism, töötus ja sotsiaalne ebaõiglus on ELi peamisteks väljakutseteks, ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kolmapäeval, kord aastas Euroopa Parlamendis peetaval kõnel olukorrast ELis. Arutelul EP fraktsioonijuhtide ja teiste saadikutega lahati samuti rändekriisi, Brexiti ja terrorismivastase võitlusega seotud küsimusi ja esitati seisukohti kuidas parimal viisil lahendada kodanikele kõige enam muret valmistavaid probleeme.

Euroopa Komisjoni esimehe traditsiooniline kõne olukorrast ELis on äärmiselt oluline hetk parlamendi töös, eriti ajal, mil võib näha põhjapanevaid muutusi ja kaks päeva enne Bratislava tippkohtumist, ütles EP president Martin Schulz enne kõnevooru üleandmist Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude JUNCKER kais oma kõne alguses välja ELi ees seisvad suurimad väljakutsed, milleks on killustatus, populism, töötus ja sotsiaalne ebaõiglus. Populism ei lahenda probleeme, vaid tekitab neid, rõhutas ta. “Austame ja kahetseme Ühendkuningriigi otsust, aga see ei ohusta ELi,”märkis Juncker Oleksime rõõmsad kui väljaastumise taotlus saabuks võimalikult kiiresti.“ Ta lisas, et uued suhted Ühendkuningriigiga ei too kaasa “à la carte” ligipääsu siseturule.

Juncker puudutas oma kõnes veel mitut Euroopa ees seisvat väljakutset: kliimaleppe kiire ratifitseerimine, vabakaubanduslepingud kolmandate riikidega (sealhulgas CETA), andmekaitse tagamine, võitlus maksudest kõrvalehoidumisega, kapitaliturgude liidu väljaehitamine, internetiligipääsu parandamine ja töökohti loovate investeeringute edendamine. Seejuures teatas ta, et Euroopa strateegiliste investeeringute fondi kahekordistatakse.

Rändekriisist rääkides lausus Juncker, et solidaarsust suudetakse pisut juba näidata, kuid seda on vaja palju rohkem.,“ Komisjoni president käis välja  ettepaneku luua noorte kaasamiseks ELi solidaarsuse korpus (European Solidarity Corps)  ja käivitada uus investeerimisplaan Aafrika jaoks. Ta märkis, et võitluseks terrorismiga on vaja parandada teabevahetust ning tegi ka ettepaneku Europoli tugevdamiseks. Samuti andis ta teada, et kavatseb esitada Euroopa kaitsefondi loomise ettepaneku.

EP fraktsioonijuhtide avaldused (videosalvestiste vaatamiseks kliki saadiku nimel)

EPP fraksiooni juht Manfred WEBER (DE), tõi välja Interrail piletitega Euroopas reisivate noorte vaated, öeldes, et “Euroopa noortele tähendab Euroopa paremat tulevikku”. Ta lisas, et “Türgi on oluline partner, aga ei saa olla ELi täisliige”. ”Eurooplased ei soovi lõhestunud Euroopat, nad soovivad lahendusi,” märkis Weber lõpetuseks.

S&D fraktsiooni juht Gianni PITTELLA (IT) tänas Jean-Claude Junckerit positiivsete vastuste eest fraktsiooni ettepanekutele kestliku arengu, investeerimisplaani, tööhõive edendamise kohta ja võitluseks maksudest  kõrvalehoidumisega. Junckeri kõne oli Pittella arvates vastutustundlik ning ta tervitas seda, et Juncker ei maininud kärpemeetmeid. Kõneldes Brexiti teemal märkis Pittella, et Ühendkuningriigi peaminister Theresa May on hoidnud ELi kolm kuud patiseisus ja rõhutas vajadust ELi poolseks vastuseks.

ECR fraktsiooni nimel sõna võtnud Syed KAMALL (UK) ütles, et loosungid “rohkem Euroopat, rohkem sõjalist integratsiooni ja rohkem võlgu” on distantseerinud inimesi EList. “Heites  kõrvale inimeste tegelikud mured, juhime nad radikaalsete poliitiliste jõudude suunas,” ütles Kamall. Tema sõnul peaks Euroopa Liit tegema ära vähem, kuid seda see eest senisest paremini. „Nii suudaksime reageerida uutele arengutele, töötada välja tõsiseltvõetavad ja meid konkurentsis hoidvad reformid, ja anda võimaluse meie kodanikele globaliseerunud maailmas.”

ALDE fraktsiooni juht Guy VERHOFSTADT (BE) ütles, et põlvkondade vahel valitseb Euroopa küsimuses lõhe – nooremad on Euroopa poolt, vanemad aga rohkem skeptilised. “Populistid propageerivad ekslikku ideed julgeolekust, mille kohaselt müürid ja tarad lahendavad kõik probleemid. Aga kuidas hoida kliimamuutused ja terroristid oma riigist eemal? Kas ehitades kaitsetarasid või edendades Euroopa poliitikat?, küsis Verhofstadt.”Euroopa on ravimiks natsionalismi vähkkasvaja vastu” lisas Verhofstadt, kelle sõnul onBrexit Euroopa jaoks uus võimalus”.

"Raskusi kannavad oma õlul alati kodanikud," ütles Gabriele ZIMMER (GUE/NGL,DE). "Me muudkui räägime paindlikkusest ja töökohtadest, aga kuidas kodanikud sellesse uskuma panna?" küsis ta, öeldes, et esmatähtsaks tuleks seada just korralikud töökohad ja elamistingimused. Ta lisas, et Euroopa Liit tuleks teha demokraatlikumaks.

Rebecca HARMS (Greens/EFA, DE) rõhutas, et ebakindlas globaliseeruvas maailmas on Euroopa Liit vastuseks ja et peaks astuma samme, mis annavad kodanikele "uue usu ühtsesse Euroopa teesse". Ta kutsus üles ka looma kliimaliitu ja ratifitseerima kiiresti Pariisi kliimakokkulepe.

EFDD juht Nigel FARAGE (UK) ütles, et ta on rahul UK hääletustulemusega EList lahkuda. Ta ennustas opositsiooniparteidele Euroopas kiiret tõusu, öeldes, et Ida- Euroopa riike pole võimalik peatada ei-ütlemisel Merkeli migratsiooni  poliitikale ja ennustas Euroopas uute referendumite korraldamist.

Marine LE PEN (ENF, FR) kutsus Junckeri kõnet "läägeks ja vigaseks", öeldes, et tegemist oli põhimõtteliselt ELi matusega. Le Peni jaoks "Brexit purustas tabu ja näitas, et EL-ist on võimalik lahkuda ja väljuda tugevamana." Talle esitatud küsimusele vastates ütles Le Pen, et Prantsuse presidendiks saades teeks ta ettepaneku Frexiti referendumiks.

Diane DODDS (sõltumatu liige, UK) avaldas lootust, et pärast Brexitit "Euroopa Liit ja UK defineerivad ning ehitavad uued vastastikku kasulikud sidemed."

 

Slovakkia eesistuja

Ivan Korčok, Slovakkia välis- ja Euroopa asjade ministeeriumi peasekretär ütles ELi eesistujariigi nimel, et Euroopa Liit seisab silmitsi enneolematute väljakutsetega, kuid esmalt ja kõige rohkem tuleb võidelda ebakindlusega. Ta ütles, et Bratislava tippkohtumine 16. septembril annab võimaluse UK referendumi järgseks "ausaks ja avatud diskussiooniks" ning käivitab protsessiühisosa leidmiseks migratsiooni, sise- ja välisjulgeoleku küsimustes.

 

Euroopa Komisjoni presidendi vastus

Oma vastuses saadikute sõnavõttude järel selgitas Euroopa Komisjoni president Juncker, et intensiivsed läbirääkimised Türgi viisaliberaliseerimise teemal jätkuvad, aga kõik tingimused tuleb täita. Muuta tuleb näiteks terrorismi puudutavad seadused. Sotsiaalse samba osas on Komisjon korraldamas konsultatsioone.

 

Lisainfo

EP Live
EbS+ (14.09.2016)
Videosalvestised sõnavõttudest
AV materjalid
Storify

 

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu