skip to content

Az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartósi Irodájának cookie (süti) szabályzata

Weboldalunkon cookie-kat használunk a jobb felhasználói élmény érdekében. A cookie-kat nem használjuk személyes adatok gyűjtésére, kizárólag statisztikai okokból a Google Analyticsen keresztül.

Folytatás
 
 
 
2016-12-13

Ne keltsenek gyűlöletet a migránsok ellen - kérik a képviselők

Az uniós tagállamok „tartózkodjanak attól, hogy politikai célból félelmet és gyűlöletet keltenek az állampolgáraikban a migránsok és menekültek ellen” - kérik az EP-képviselők abban az emberi jogok helyzetéről szóló állásfoglalásban, amelyet kedden fogadott el a plenáris.

"Az EU-nak nem csak társadalmi, jogi és gazdasági problémákkal kellene foglalkoznia, hanem az alapvető jogok helyzetével is, ahol jó példát kell mutatnia”, mondta Nagy József (EPP, Szlovákia) jelentéstevő.

Az állásfoglalás áttekinti az alapvető jogok  2015-ös helyzetét az uniós tagállamokban, és sorra veszi a legfontosabb emberi jogi problémákat, főként a migráció, az online tér és a gyermekvédelem területén. A dokumentum kitér a szabad mozgáshoz való jogra és az életmentő abortusz kérdésére is

A szöveget 456 szavazattal, 138 ellenében, 104 tartózkodás mellett fogadták el.

A gyűlöletbeszéd megelőzése és az integráció javítása

A képviselők elítélik, hogy bizonyos intézmények, politikai pártok és médiumok részéről növekvő mértékű gyűlöletbeszéd tapasztalható. Az EP felhívja az uniós intézményeket, hogy belülről is mutassanak példát a gyűlöletbeszéd ellenzésével. A tagállamoknak a radikalizálódás és az erőszakos szélsőségesség megelőzése érdekében fokozniuk kell az európai értékek, a tolerancia és a közösségi érzés előmozdítására tett erőfeszítéseiket. Az integrációt pedig pozitív kampányok segítségével kell a polgárok számára bemutatni.

Migráció: sérülékeny csoportok, gyermekek védelme

A képviselők azt sürgetik, hogy a sérülékeny csoportokat, főleg a gyermekeket minél előbb azonosítsák. Felhívják a tagállamokat, hogy erősítsék meg a kísérő nélküli gyermekekre vonatkozó gyámsági rendszereket és ne válasszák el a gyermeket családjaiktól. A Parlament idézi az Europol jelentését, amely szerint 2015-ben legalább tízezer gyermek tűnt el az Unióban. Az EP arra kéri a tagállamokat, hogy a gyermekek eltűnésének megelőzésére a kiskorúakat gyermekbarát módon azonosítsák és vegyék nyilvántartásba. Az EP ezen felül azt ajánlja, hogy erősítsék meg az eltűnt gyermekkel kapcsolatos meglévő eszközöket, ideértve az eltűntek európai forródrótjait.

Online fenyegetések és alapvető jogok

A képviselők felhívják a tagállamokat, hogy a gyermekek online zaklatása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelem jegyében biztosítsanak az Eurojust és az Europol számára megfelelő erőforrásokat az áldozatok jobb azonosítása, az elkövetői hálózatok elleni küzdelem, illetve az ilyen anyagok kiszűrése céljából. A gyermekeket megfelelően tájékoztatni kell az internettel kapcsolatos esetleges kockázatokról, például tájékoztató kampányok és iskolai programok révén, amiben a magán- és állami szektornak jobban együtt kell működnie.

Háttér

A jelentés az EP válasza a Bizottság 2015-ös éves jelentésére. A szöveg a fentieken túl a kisebbségek, ideértve a romák, LMBTI emberek, nők, fogyatékkal élők és idősek alapvető jogaival foglalkozik. Az EP által október 25-én elfogadott javaslat szerint a demokrácia, jogállamiság és az alapjogok vélt sérelme kapcsán kötelező erejű mechanizmus révén éves jelentésekben kellene megvizsgálni a tagállamok helyzetét.

Magyar Képviselői hozzászólások

Gál Kinga (EPP, Fidesz/KDNP):

"Üdvözlendőek az EP alapjogi jelentésének nemzeti kisebbségekkel kiemelten foglalkozó paragrafusai, amelyek beemelik az ET Közgyűlésének 1985(2014) határozatát. A nemzeti kisebbségekhez tartózó személyek jogai tiszteletben tartandó alapvető jogok. Elvárjuk a Bizottságtól, hogy aktívan lépjen fel a kisebbségvédelem terén, ne indokolja tétlenségét, azzal hogy ez nem tartozik uniós hatáskörbe."

Deli Andor (EPP, Fidesz/KDNP):

„Fontosnak tartom az európai kisebbségvédelem jövőjének szempontjából a nemzetközi és regionális emberi jogi szerződések ratifikálását azon tagállamok részéről, amelyek ezt eddig még nem tették meg, mert ezzel végre lehetővé válna az egységes kisebbségvédelmi politikai standardok kialakítása Uniós szinten, amely alkalmazása nemcsak a tagállamokban, hanem a tagjelölt országokban is elengedhetetlen.”

Szanyi Tibor (S&D, MSZP):

"A jelentés nem nevesít országokat, de magyar politikusként én kénytelen vagyok, mert a menekültek jogainak szisztematikus megsértésére az Unión belül ma sajnos éppen az Orbán-kormány szolgáltatja a legszégyenletesebb példát. Ez is hozzátartozik az emberi jogok mai európai helyzetének összképéhez és szerintem súlyos belső kihívást jelent az EU, mint demokratikus érték-közösség számára."

Niedermüller Péter (S&D, DK): 

2015-ben a gyűlöletbeszéd rémisztő méreteket öltött. Több tagállamban sérült a civil szervezetek szabad működése, a média szabadsága, folyamatos az intézményes diszkrimináció, a roma közösség, az LMBTI emberek, vagy éppen a menekültek ellen. Ezeket a kihívásokat tartósan és morálisan csak az EU közös értékeinek, így a demokrácia, az alapvető jogok és a jogállamiság védelmével lehet megválaszolni.

Jávor Benedek (Zöldek, PM):

„Egyre inkább tornyosulnak a feladatok az EU asztalán, az unión belüli emberi jogi sérelmek kapcsán. Sürgős és határozott fellépésre lenne szükség elsősorban az EU szerződéseinek direkt megsértésével járó ügyekben.  Jelenleg úgy tűnik, az unió és a Bizottság hűségesebb tagállamaihoz, mint elveihez.”

Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás

További információ

Az elfogadott szöveg itt lesz elérhető

A vita felvételről

A sajtótájékoztató felvételről  

EbS+

Audiovizuális anyagok

Nagy József (EPP, Szlovákia) jelentéstevő

Az eljárás lépései (angolul)

EP háttéranyag: Alapvető jogok az EU-ban, a Charta szerepe a Lisszaboni szerződés után

Podcast hat nyelven - uniós mechanizmus a demokrácia, jogállamiság és alapvető jogok biztosítására

Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2015-ös globális helyzetéről 2015 (összefoglaló angolul)

Kapcsolat

DAMOKOS Bence
Európai Parlament
Tájékoztatási Irodája Magyarországon
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3552
Mobil: +36 30 603 0575
E-mail: bence.damokos@europarl.europa.eu

LINDER Bálint
Sajtóreferens
(+32) 2 28 32584 (BXL)
(+33) 3 881 73839 (STR)
sajto-hu@europarl.europa.eu
@Europarl_HU

Ön azért kapta meg ezt az üzenetet, mert kérésére felvettük a levelezőlistánkra. Ha a továbbiakban nem szeretne ilyen üzenetet kapni, kérjük, küldjön egy üzenetet az epbudapest@ep.europa.eu e-mail címre!
A feliratkozáshoz kérjük, küldjön egy üzenetet az epbudapest@ep.europa.eu e-mail címre!
Adatait csak az üzenetek elküldéséhez használjuk, és nem adjuk ki harmadik félnek.