Európsky parlament má jedno z najväčších tlmočníckych oddelení na svete. Tlmočníci hrajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní účinnej komunikácie v tejto jedinečnej inštitúcii, ktorej práca každodenne prebieha v 24 jazykoch.

Na začiatku boli oficiálnymi jazykmi Európskych spoločenstiev 4 jazyky zakladajúcich štátov: nemčina, francúzština, holandčina a taliančina, ktoré spolu vytvárali 12 možných jazykových kombinácií.

Pristupovaním nových členských krajín postupne pribúdali ďalšie jazyky:

  1973: angličtina, dánčina a írčina/írska gaelčina (len na preklad Zmluvy o pristúpení Írska a základných textov), teda 4 + 2 = 6 úradných jazykov a 30 jazykových kombinácií.

  1981: gréčtina = 7 oficiálnych jazykov a 42 jazykových kombinácií.

  1986: španielčina a portugalčina = 9 oficiálnych jazykov a 72 jazykových kombinácií.

  1995: fínčina a švédčina = 11 oficiálnych jazykov a 110 jazykových kombinácií.

  2004: estónčina, maďarčina, lotyština, litovčina, maltčina, poľština, čeština, slovenčina a slovinčina = 20 oficiálnych jazykov a 380 jazykových kombinácií.

  2007: rumunčina, bulharčina a írčina = 23 oficiálnych jazykov a 506 jazykových kombinácií.

  2013: chorvátčina = 24 oficiálnych jazykov a 552 jazykových kombinácií.

Okrem oficiálnych jazykov sa veľmi často používajú jazyky kandidátskych krajín ako aj ruština, čínština, arabčina, japončina atď.

Tlmočenie umožňuje poslancom EP porozumieť si a navzájom komunikovať.

 • Aktívny jazyk: jazyk, do ktorého sa tlmočí (jazyk, ktorý delegáti počúvajú)
 • Pasívny jazyk: jazyk, z ktorého sa tlmočí (jazyk, ktorým delegáti rozprávajú).
 • Pivot: sprostredkované tlmočenie - jeden tlmočník tlmočí z menej používaného jazyka najprv do niektorého z väčších jazykov (najčastejšie EN, FR, DE) a následne ostatní tlmočníci takto pretlmočený prejav preberajú a tlmočia ho do svojich aktívnych jazykov.
 • Retour: používa sa pre menej obvyklé jazyky - tlmočník pracuje nielen do svojho aktívneho jazyka, ale aj z neho do cudzieho jazyka

Jazykovú kombináciu tlmočníka tvoria všetky pasívne a aktívne jazyky, ktoré ovláda.

Tlmočníkov EP mȏžete sledovať na: