skip to content

Sīkdatņu politika EP biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Savienība var darīt vairāk, lai novērstu traģēdijas Vidusjūrā

29/04/2015

Eiropas Savienībai jādara viss iespējamais, lai novērstu jaunas traģēdijas Vidusjūrā. Tai jāpaplašina operācijas “Triton” pilnvaras, lai tā varētu veikt meklēšanu un glābšanu visā ES piederošajā Vidusjūras daļā, norāda EP trešdien pieņemtajā rezolūcijā. EP deputāti prasa arī saistošas kvotas patvēruma meklētāju sadalei starp ES dalībvalstīm, lielākas iemaksas pārvietošanas programmās, vairāk sadarbības ar trešām valstīm un stingrākus pasākumus pret cilvēku kontrabandistiem.

Eiropas Savienībai ir jānosaka skaidras pilnvaras operācijai Triton, lai paplašinātu operācijas darbības jomu un sniegtu tai pilnvaras veikt meklēšanas un glābšanas operācijas "visā ES teritorijā". Pašlaik Triton, kuras darbību koordinē ES robežaģentūra Frontex, var darboties 30 jūras jūdzes no Itālijas krasta.

ES un dalībvalstīm jānodrošina resursi, lai "meklēšanas un glābšanas pienākumi tiktu efektīvi pildīti", deputāti uzsver rezolūcijā, ko atbalstīja ar 449 balsīm par, 130 pret un 93 atturoties.

Eiropas Parlaments prasa īstenot "stabilu un pastāvīgu Eiropas humanitārās glābšanas operāciju, tādu kā Mare Nostrum, kuru veiktu tāljūrā un kurā visas dalībvalstis izdarītu finanšu iemaksas un palīdzētu ar aprīkojumu un resursiem". Deputāti mudina ES līdzfinansēt šādu operāciju.

EP deputāti aicina dalībvalstis arī turpmāk apliecināt solidaritāti un pildīt saistības, palielinot iemaksas Frontex un Eiropas Patvēruma atbalsta biroja budžetā. Parlaments apņemas nodrošināt ES budžetā un tā attiecīgajos fondos šīm aģentūrām pietiekamus cilvēkresursus un aprīkojumu, lai tās varētu pildīt savus pienākumus.

Vairāk solidaritātes un atbildības sadales starp ES dalībvalstīm

Eiropas Parlaments pauž nožēlu, ka 23.aprīļa Eiropadome nepauda apņemšanos izveidot uzticamu ES mērogā saistošu solidaritātes mehānismu. ES jāreaģē uz traģēdijām Vidusjūrā ar "solidaritāti un taisnīgu atbildības sadalījumu", rīkojoties šādi:

• Komisijai jāievieš saistošas kvotas patvēruma meklētāju sadalījumam starp visām dalībvalstīm;

• Dalībvalstīm jāizmanto pašreizējās iespējas izsniegt humanitārās vīzas un nopietni jāapsver iespēja sākt 2001. gada Pagaidu aizsardzības direktīvas vai Lisabonas līguma 78. panta 3. punkta piemērošanu (abas minētās normas paredz solidaritātes mehānisma izmantošanu gadījumā, ja notiek pēkšņs pārvietoto personu masveida pieplūdums);

• Dalībvalstīm jāpalielina iemaksas pašreizējās pārvietošanas programmās;

• Dalībvalstīm strauji un pilnībā jātransponē un jāīsteno kopējā Eiropas patvēruma sistēmu, kas nodrošina kopīgus patvēruma meklētāju uzņemšanas nosacījumus un pamattiesību ievērošanu.

Sadarbība ar trešām valstīm un cīņa pret kontrabandistiem

EP deputāti prasa ciešāk saskaņot ES un dalībvalstu politiku, pievēršoties migrācijas pamatcēloņiem, kā arī prasa vairāk sadarbības ar trešām valstīm Tuvajos Austurmos un Āfrikā.

Viņi arī aicina noteikt stingrākās iespējamās kriminālsankcijas par cilvēku tirdzniecību un kontrabandu, aicina dalībvalstis ciešāk sadarboties ar ES aģentūrām, lai cīnītos pret šiem noziedzīgajiem tīkliem, izsekotu to finansējumu un noteiktu to darbības shēmu, lai neļautu tiem gūt peļņu, apdraudot migrantu dzīvības.

Rezolūcijas mērķis ir reaģēt uz nesenajiem traģiskajiem atgadījumiem Vidusjūrā un Eiropadomes 2015. gada 23. aprīļa secinājumiem un ierosināt neatliekamu pasākumu kopumu.

Triton

• ES robežaģentūras Frontex koordinētā kopīgā operācija Triton sāka darboties 2014. gada 1. novembrī

• Tā var darboties tikai 30 jūras jūdzes no Itālijas krasta, t.i., nevar darboties zonā, kur laivas reāli apgāžas un iet bojā cilvēki
  
• Triton budžets ir EUR 2,9 miljoni mēnesī, salīdzinot ar vairāk nekā EUR 9 miljoniem, kas tika atvēlēti iepriekšējai operācijai Mare Nostrum
  
• Eiropadome 23.aprīlī apņēmās nostiprināt ES operācijas Triton finansējumu un līdzekļus, bet neapņēmās paplašināt tās darbības teritoriju

Papildinformācija

Pieņemtie teksti būs pieejami šeit (klikšķināt uz 29.04.2015)
Debašu videoieraksts (klikšķināt uz 29.04.2015)

Kontakti papildinformācijai:
Marta Rībele,
EP Informācijas biroja Latvijā vadītāja
marta.ribele@europarl.europa.eu
tālr. 29296524