skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlaments pieprasa jaunu FIFA pagaidu prezidentu

11/06/2015

Eiropas Parlaments pauž nožēlu, ka nesenās apsūdzības par korupciju starptautiskajā futbola federācijā FIFA ir nopietni iedragājušas starptautiskā futbola reputāciju. Ceturtdien pieņemtajā ziņojumā EP deputāti pieprasa pilnīgu neiecietību pret korupciju futbolā uzsverot, ka steidzami vajadzīgas padziļinātas strukturālas reformas FIFA organizācijā.

EP atzinīgi vērtē Džozefa Blatera atkāpšanos no FIFA prezidenta amata un aicina futbola federāciju izvēlēties jaunu pagaidu vadītāju viņa vietā. FIFA ir jānodrošina pārredzams, līdzsvarots un demokrātisks lēmumu pieņemšanas process, tostarp attiecībā uz jaunā prezidenta ievēlēšanu, viņi saka ceturtdien pieņemtajā rezolūcijā.

Iespējams jāatceļ 2018. un 2022. gada Pasaules Kausa vietu izvēle

EP rezolūcijā uzsver, ka visas amatpersonas kas iesaistītas šaubīgajos finanšu darījumos, ir jāatstādina, un jebkādi lēmumi, kas var būt saistīti ar korupciju vai kriminālām darbībām ir jāpārskata.

EP deputāti uzsver, cik svarīga ir Šveices un ASV tiesu iestāžu veiktā izmeklēšana saistībā ar FIFA Izpildkomitejas lēmumu par 1998., 2010., 2018. un 2022. gada Pasaules kausa izcīņas rīkošanu attiecīgi Francijā, Dienvidāfrikā, Krievijā un Katarā.

Viņi atzinīgi vērtē FIFA Revīzijas un uzraudzības komitejas vadītāja paziņojumu, ka Pasaules kausa izcīņas rīkošanas tiesību 2018. gadā un 2022. gadā piešķiršanu varētu atzīt par spēkā neesošu, ja tiks gūti pierādījumi, ka tā notikusi korupcijas rezultātā.

Neatkarīga ētikas uzraudzība

EP pauž viedokli, ka FIFA pastāvošā korupcija ir "plaši izplatīta, sistēmiska un dziļi iesakņojusies", un ka futbola federācijai ir jāpārskata tās statūti, struktūra, kodeksi un darbības politika. Federācijai jāuzlabo pārredzamība jo īpaši attiecībā uz lēmumu pieņemšanu un izpildkomitejas locekļu, arī priekšsēdētāja, atalgojumu.

Viņi mudina FIFA ieviest tās vadībai un izpildkomitejai paredzētus stingrus ētikas standartus un rīcības kodeksu, ko pārraudzītu neatkarīga uzraudzības struktūra.

ES un dalībvalstīm jāsadarbojas ar izmeklēšanu

EP deputāti mudina ES un dalībvalstis sadarboties ar Interpolu, Eiropolu un Eurojust,  lai izskatītu ikvienu iespējamo norādi par FIFA un valsts futbola asociāciju amatpersonu korupciju ES teritorijā.

Baku spēles un Azerbaidžānas politieslodzītie

Trešdienas vakarā EP deputāti apsprieda arī 2015.gada Eiropas spēļu rīkošanu Baku (Azerbaidžānā) laikā, kad lielākā daļa Azerbaidžānas cilvēktiesību aktīvistu atrodas ieslodzījumā.

EP deputāti aicināja ES Ministru Padomi mudināt olimpiskās komitejas un lielas sporta federācijas iekļaut cilvēktiesības kritērijos, kurus izvērtē, izvēloties valsti starptatutisku sporta pasākumu rīkošanai. Lielākā daļa deputātu uzsvēra, ka lieliem sporta pasākumiem ir nozīmīga ekonomiska un politiska ietekme, un pauda bažas, ka autoritāri režīmi var izmantot šos pasākumus lai uzlabotu savas valsts reputāciju.

Kontakti papildinformācijai:
Marta Rībele,  
EP Informācijas biroja Latvijā vadītāja
marta.ribele@europarl.europa.eu
tālr. 29296524