skip to content

Sīkdatņu politika EP biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Ungārija: EP deputāti nosoda Orbāna paziņojumus par nāvessoda atjaunošanu un aptauju par migrāciju

11/06/2015

Eiropas Parlaments trešdien pieprasīja Komisijai izvērtēt stāvokli Ungārijā un izveidot ES mehānismu, lai uzraudzītu demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanu dalībvalstīs. Nāvessoda atjaunošana Ungārijā pārkāptu ES Līgumus un Pamattiesību Hartu, savukārt Ungārijas valdības uzsāktā aptauja par migrāciju ir tendencioza, maldinoša un neobjektīva, uzskata EP deputāti.

Rezolūcijā, kas sagatavota pēc debatēm ar Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu, EP vērtē deputāti viņa  izteikumus par iespējamu nāvessoda atjaunošanu Ungārijā un uzsver, ka ministru prezidenta kā valdības vadītāja pienākums ir "rādīt priekšzīmi".

Nāvessoda atjaunošana liktu sākt 7.panta procedūru

Nāvessods nav savienojams ar tādu vērtību kā "cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesības, uz kurām Savienība ir dibināta" ievērošanu, uzsver EP deputāti, piebilstot, ka ikviena dalībvalsts, kas atjaunotu nāvessodu, "pārkāptu Līgumus un ES Pamattiesību hartu". Viņi norāda, ka šī principa pārkāpšana varētu likt sākt Līguma par Eiropas Savienību 7.pantā paredzēto procedūru, kuras rezultātā dalībvalsts var zaudēt balsstiesības Eiropas Savienības Padomē.

Sabiedriskā apspriešana par migrāciju ir uzvedinoša un neobjektīva

EP deputāti nosoda arī Ungārijas valdības veikto sabiedrisko apspriešanu par migrāciju. Lai arī "sabiedriskā apspriešana var būt svarīgs un vērtīgs instruments valdībām politikas izstrādāšanai", EP deputāti uzskata, ka apspriešanā uzdotie "uzvedinošie un retoriskie" jautājumi iezīmē "neobjektīvu un tiešu saikni starp migrāciju un drošības apdraudējumu".

Jāizvērtē demokrātija un tiesiskums Ungārijā

EP deputāti aicina Komisiju "nekavējoties sākt padziļinātas uzraudzības procesu attiecībā uz situāciju demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību jomā Ungārijā" un aicina Komisiju līdz 2015. gada septembrim ziņot Parlamentam un Padomei par šo jautājumu.

EP arī aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu par ES mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām izveidi, lai panāktu, ka visās dalībvalstīs tiek ievērota to parakstītā Pamattiesību Harta un Līgumi. Viņi uzdod EP Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai sniegt ieguldījumu šī tiesību akta izstrādē, sagatavojot pašiniciatīvas ziņojumu, kas jāpieņem Parlamentā līdz šā gada beigām.

Eiropas Parlaments rezolūciju atbalstīja ar 362 balsīm par, 247 balsojot pret un 88 atturoties.

Papildinformācija

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (10.06.2015)
Plenārsesijas debates par Ungāriju (19.05.2015)

Kontakti papildinformācijai:
Marta Rībele,  
EP Informācijas biroja Latvijā vadītāja
marta.ribele@europarl.europa.eu
tālr. 29296524