skip to content

Sīkdatņu politika EP biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

TTIP: jāpalielina piekļuve ASV tirgum, jāreformē investoru aizsardzība, jāsargā ES standarti

28/05/2015

Topošajam ES un ASV tirdzniecības nolīgumam ievērojami jāpalielina ES uzņēmēju piekļuve ASV tirgum, bet nav pieļaujami kompromisi attiecībā uz ES standartiem. Tas nedrīkst ierobežot ES, dalībvalstu un pašvaldību tiesības uz regulējumu sabiedrības interesēs, pauž Eiropas Parlamenta (EP) Starptautiskās tirdzniecības komitejas deputāti rekomendācijā, ko pieņēma ceturtdienas vakarā. Viņi arī pieprasa reformēt un uzlabot investoru un valstu strīdu risināšanas mehānismu.

Rekomendācijas Eiropas Komisijas pārrunu vedējiem par Transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP), ko komiteja atbalstīja ar 28 balsīm par un 13 balsīm pret, vēl ir jāatbalsta EP plenārsesijas balsojumā, kas plānots 10.jūnijā.

Jāpanāk tālejošs, bet sabalansēts nolīgums

ES iekšzemes kopprodukts (IKP) ir „būtiski atkarīgs no tirdzniecības un eksporta”, tāpēc „rūpīgi darināts” nolīgums ar ASV var palīdzēt palielināt ES rūpniecības nozares pienesumu IKP par 15 % līdz 20 %, ES uzņēmumiem, it īpaši mazajiem, vidējiem un mikrouzņēmumiem, gūstot labumu no piekļuves 850 miljonu patērētāju lielam tirgum.

Tomēr pētījumu prognozes par TTIP potenciālo pienesumu ES ekonomikai ir pretrunīgas un tā reālo izdevīgumu pagaidām vēl grūti novērtēt, uzsver EP deputāti. Tāpēc viņi pieprasa pārredzamas sarunas un uzdod Eiropas Komisijas sarunvedējiem panākt „ambiciozu”, bet „līdzsvarotu” darījumu, no kura ieguvējas ir visas ES dalībvalstis. Tam jāveicina efektīvas un konkurenci veicinošas ekonomikas vides izveide, novēršot tirdzniecības šķēršļus. Turklāt vienlaikus jāgarantē augsta līmeņa aizsardzība ES patērētājiem, viņu datiem, veselībai un drošībai, un nedrīkst pieļaut iespēju, ka varētu notikt sociālais, fiskālais un vides dempings, saka EP deputāti.

Investīciju aizsardzības reforma

Deputāti uzskata, ka TTIP nolīgumam jāpārtrauc „netaisnīga attieksme pret ES investoriem ASV” un jāreformē investoru aizsardzības mehānisms. Jaunā investoru aizsardzības mehānisma pamatā jābūt nesen prezentētajam Komisijas koncepcijas dokumentam par investoru aizsardzības reformu, ņemot vērā arī pašlaik notiekošās sarunas starp ES tirdzniecības ministriem.  Jāparedz arī „pastāvīgs risinājums” ar „publiski nozīmētiem, neatkarīgiem tiesnešiem”, „publiskām uzklausīšanām” un „apelāciju mehānismu”, respektējot ES un dalībvalstu tiesu jurisdikcijas. Vidējā termiņā investoru strīdus varētu izskatīt publiskā investīciju tiesā, deputāti piebilst.

Viņi arī brīdina, ka investoru aizsardzības mehānisms nedrīkst ierobežot publisko iestāžu tiesības pieņemt likumus sabiedrības interesēs un jānovērš nepamatotu un „bezkaunīgu” prasību iespēja.

Lauksaimniecība: „aizsargājamo produktu” saraksts

Lai arī TTIP jātiecas atcelt visus muitas tarifus, ASV un ES ir jāvienojas par īpašu sarakstu ar „jutīgiem” lauksaimniecības un rūpniecības produktiem, kuri netiktu pakļauti tirgus liberalizācijai, vai arī to tarifu atcelšanai noteiktu ilgākus pārejas periodus, pieprasa EP Tirdzniecības komiteja.

Viņi arī prasa ES sarunvedējiem censties panākt „garantijas mehānismu”, kas atļautu atjaunot muitas tarifus vai kvotas gadījumā, ja noteiktu preču imports no ASV sasniegtu tādus apmērus, kas nopietni kaitē ES vietējiem pārtikas ražotājiem.

Eiropas Komisijai jāmudina ASV atcelt ES liellopu gaļas ievešanas aizliegumu un jāparedz spēcīga aizsardzība ES ģeogrāfisko izcelsmes norāžu sistēmai.

Sabiedrības veselība

Nodrošinot līdzvērtīgu standartu abpusēju atzīšanu, jāatceļ pārmērīgas vai birokrātiskas muitas procedūras attiecībā uz ievedamo preču atbilstību sanitārajām normām,  deputāti saka. Tomēr ir jāaizsargā ES normas jomās, kurās ASV standarti ir „stipri atšķirīgi”, piemēram, attiecībā uz ķīmisko vielu atļaušanu, klonēšanu un endokrīno sistēmu degradējošām vielām.

Vairāk piekļuves ASV energoresursiem

TTIP ir jāatceļ jebkuri esošie sašķidrinātās gāzes, jēlnaftas un citu resursu eksporta ierobežojumi no ASV uz ES, lai nolīgums stiprinātu ES enerģētikas drošību un samazinātu enerģijas cenas, saka EP deputāti. TTIP jāietver īpaša sadaļa par enerģētiku, kam vienlaikus arī jāsaglabā ES vides standarti un klimata aizsardzības pasākumi, viņi piebilst.

Privāto datu aizsardzība: nekādu kompromisu

Integrējot ES un ASV digitālos tirgus un finanšu pakalpojumu tirgus, nekādi nedrīkst ciest ES iedzīvotāju datu privātums. TTIP tekstam ir skaidri jāizslēdz jebkādi kompromisi attiecībā uz pašreizējiem vai nākotnes datu aizsardzības noteikumiem, un šo jomu drīkstēs iekļaut TTIP tekstā vien tad, ja „abpus Atlantijas okeānam” būs spēkā vieni un tie paši noteikumi.

Atvērt ASV transporta un publiskā iepirkuma tirgu

Ar TTIP sarunām jāpanāk, lai ASV atceļ pašlaik spēkā esošos ierobežojumus ārvalstu investīcijām ASV jūras transporta un aviotransporta tirgū (to vidū „Džonsa akts” un „Gaisa kabotāžas likums”, kas principā nepieļauj ES uzņēmumu darbošanos šajās jomās). EP deputāti pieprasa arī vairāk ES piekļuves ASV telekomunikāciju tirgum.

Jānovērš arī ievērojamā nevienlīdzība attiecībā uz abu pušu publiskā iepirkuma atvērtību, EP deputāti saka, ka ar TTIP „ievērojami jāatver” ASV iepirkums visos pārvaldes līmeņos, lai ES uzņēmumi, jo īpaši mazie un vidējie, varētu piedalīties publiskā iepirkuma konkursos, piemēram, būvniecības, transporta un energopakalpojumu jomā.  

Neatvērt sabiedriskos pakalpojumus

EP deputāti vēlreiz uzsver, ka sabiedriskos pakalpojumus (piemēram, ūdensapgādes, veselības, sociālos un izglītības pakalpojumus) nedrīkst iekļaut TTIP, pakļaujot tirgus liberalizācijai.

Jāseko darba tiesībām

EP deputāti prasa sarunu vedējiem uzstāt, lai ASV ratificē, ievieš un īsteno dzīvē astoņas Starptautiskās Darba organizācijas konvencijas (pašlaik ir ratificētas vien divas), kā arī norāda, ka darbinieku tiesību ievērošana ASV uzņēmumos ir stingrāk jākontrolē, sadarbojoties ar sociālajiem partneriem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

Vairāk pārredzamības

EP Tirdzniecības komitejas deputāti mudina turpināt uzlabot TTIP sarunu atklātumu, nodrošinot sabiedrībai pieeju vairāk tekstiem un panākot ASV atļauju publicēt vairāk dokumentus. Viņi uzstāj, ka jāpieprasa ASV pamatot „katru atteikšanos atklāt sarunu piedāvājumus”, un arī prasa, lai visiem EP deputātiem būtu pieeja „konsolidētajiem tekstiem” (sadaļas, kas ietver ES un ASV viedokļus; pašlaik tās pieejamas vien nelielam skaitam EP deputātu).

Iespēja noteikt globālos standartus

Darījumam starp pasaulē diviem lielākajiem ekonomikas blokiem, kam jau ir līdzīgi principi un vērtības, ir potenciāls diktēt globālos standartus, izvairoties no iespējas, ka šo lomu varētu uzņemties valstis ar „atšķirīgiem standartiem un vērtībām”, saka EP deputāti.

Nākamie soļi

Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumi tagad kopumā jāatbalsta EP plenārsēdē, kas plānota 10. jūnijā.
Kad nolīgums no ES un ASV pārrunu vedēju puses būs sagatavots, tam, lai stātos spēkā, būs nepieciešams Eiropas Parlamenta un ES Padomes atbalsts.

Saites

Balsojuma videoieraksts un ziņotāja Bernd Lange (S&D, DE) paziņojums
Preses konferences video

Kontakti papildus informācijai:
Marta Rībele,
EP Informācijas biroja Latvijā vadītāja
Marta.ribele@europarl.europa.eu;
tālr. 29296524