skip to content

Sīkdatņu politika EP biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlaments prasa pārstrādāt uzņēmumu ienākuma nodokļa politiku

25/11/2015

Trešdien pieņemtajā rezolūcijā EP izklāsta ieteikumus par to, kā panākt taisnīgāku uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu visā Eiropas Savienībā. EP deputāti uzskata, ka ES dalībvalstīm ir jāvienojas par kopēju obligātu prasību lielajiem starptautiskajiem uzņēmumiem ziņot par ikvienā dalībvalstī gūto peļņu un maksātajiem nodokļiem, kā arī jāievieš kopēja konsolidēta uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze, jānosaka kopējas definīcijas nodokļu terminiem, kā arī jāievieš pārredzamība un publiskums līdz šim slepenajiem dalībvalstu nodokļu nolēmumiem.

Ziņotāju Elisa Ferreira (S&D, Portugāle) un Michael Theurer (ALDE, Vācija) izstrādāto rezolūciju EP pieņēma ar 508 balsīm par, 108 pret un 85 atturoties.

EP deputāti uzskata, ka lielajiem starptautiskajiem uzņēmumiem jāmaksā savi nodokļi tajās dalībvalstīs, kurās tie gūst peļņu. Viņi spriež, ka pašreizējā uzņēmumu ienākuma nodokļa konkurence, kas mudina uz agresīvu nodokļu plānošanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, ir kaitējoša. Deputāti saka, ka, nerunājot jau nemaz par publiskā sektora ienākumu zudumu, ir negodīgi, ka lielie uzņēmumi maksā ļoti maz nodokļu no peļņas bet iedzīvotājiem, kā arī MVU nodokļi jāmaksā pilnā apjomā.

Peļņas rādītāji katrā valstī, kopēja nodokļa bāze

Parlaments iesaka attiecībā uz lielajiem starptautiskajiem uzņēmumiem ieviest obligātu finanšu rādītāju pārskatu par ikvienā valstī gūto peļņu, nomaksātajiem nodokļiem un saņemtajām subsīdijām. Tas mudina arī izstrādāt skaidras definīcijas jēdzienam “ekonomiskā substance” un citiem uzņēmumu ienākuma nodokļu likmju noteicošajiem faktoriem.

EP deputāti saka, ka ir vajadzīga arī kopējā vienošanās par to, kas ir atļauts saistībā ar nodokļu nolēmumiem un iepriekšējiem “transfercenas nolīgumiem”. Viņi uzskata, ka labākais veids, kā izbeigt īpašu priekšrocību sistēmu, neatbilstības starp dalībvalstu ienākuma nodokļu sistēmām, kā arī daudzām citām problēmām, kas vājina nodokļu bāzi Eiropas līmenī, ir obligāta ES konsolidētā uzņēmuma nodokļa bāze, (CCCTB), kas jāievieš cik vien drīz iespējams.

Pārredzamība

EP deputāti mudina dalībvalstis sistemātiski apmainīties ar nacionālajiem nodokļu nolēmumiem un citu ar nodokļiem saistītu informāciju, kam ir ietekme uz citām dalībvalstīm. Viņi pieprasa šo informāciju nodot arī Eiropas Komisijai, lai tā varētu pildīt savu konkurences uzrauga uzdevumu, līdzīgi kā Starbucks un Fiat gadījumos.

Labāka ziņotāju aizsardzība

Ziņotāji, kuru publiskotā informācija piesaista sabiedrības interesi, ir jāaizsargā, uzsver Eiropas Parlaments, norādot, ka Luksemburgas nodokļu skandāla gadījumā pētnieciskie žurnālisti veica atklājumus, balstoties informācijā, ko sniedza "Lielā četrinieka" bijušais darbinieks Antuāns Deltūrs, kuram tagad izvirzītas apsūdzības Luksemburgas tiesā.

Saites:

·         Europarl TV sižets

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=8a06263f-980a-45d7-8e85-a54f00e29774

·         Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (25.11.2015)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

·         Debašu videoieraksts (24.11.2015)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

·         Preses konference  (25.11.2015)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule

·         Audiovizuālie materiāli žurnālistiem

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I112712

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2474

·         Ziņotāja Elisa Ferreira (S&D, Portugāle)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28308/ELISA_FERREIRA_home.html

·         Ziņotājs Michael Theurer (ALDE, Vācija)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96871/MICHAEL_THEURER_home.html

 

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
EP preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185; e-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu