skip to content

Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Continue
 
 
 

L-Aħħar Riformi fit-Tmexxija taż-Żona tal-Ewro

Sessjoni ta' informazzjoni pubblika mal-MPE Alfred Sant

18-01-2019

Hekk kif l-Unjoni Ewropea qed tiċċelebra l-għoxrin anniversarju tal-Ewro, il-pubbliku ddiskuta l-aħħar żviluppi fiż-żona tal-Ewro mal-MPE Alfred Sant, Membru tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-Parlament Ewropew.

Il-MPE Sant (S&D, ECON) tkellem dwar l-opportunitajiet imma wkoll l-isfidi li ltaqgħu magħhom il-pajjiżi taż-żona tal-Ewro matul dawn is-snin, kif ukoll dwar x’nistgħu nistennew fis-snin li ġejjin.
“L-isfidi taż-żona tal-Ewro huma l-ewwelnett ta’ natura politika” enfasizza l-MPE Sant, li qal li m’hemmx dubju li biex iż-żona tal-Ewro żżomm sod hemm bżonn ta’ strutturi sodi.

Għalkemm l-Ewro hija parti mill-għaqda ekonomika u monetarja, id-diskussjoni hija politika “għaliex biex tissaħħaħ teknikament għandha bżonn strutturi federali, u numru ta’ pajjiżi ma jixtiqux jitilfu iktar mis-sovranità tagħhom”. Din se tkompli tkun kwistjoni taħraq: “il-miżuri li jistgħu jittieħdu huma limitati jew isibu problemi biex jitwettqu. Imma fuq kollox hija wkoll sfida soċjali għaliex minħabba l-mod kif ġiet imħarsa ż-żona tal-Ewro ddaħħlu miżuri soċjali li ħolqu tbatijiet kbar u diżgwid kbir ukoll, u effetivament iż-żona tal-Ewro trid tirkupra dak li tilfet soċjalment”.

Il-MPE Sant żied jgħid li “jekk ma tagħmilx hekk se ssib dejjem iktar problemi fir-riformi li għandha bżonn.”

Il-problema l-oħra li qed tinħoloq, żied jgħid l-MPE, hija dik li biex il-gvernijiet jilħqu il-bilanċ rikjest minnhom fil-baġit, qed ikun hemm tnaqqis soċjali jew inkella tnaqqis f’investiment, li minnufih iġib it-tnaqqis fit-tkabbir tal-ekonomija. Il-mistoqsija prinċipali għalhekk hija kif toħloq regoli u strutturi li ma joħonqux l-investiment.

Fi skambju kontinwu mal-pubbliku, il-MPE Sant kopra diversi temi inkluża il-Brexit u l-impatt tagħha. Brexit bla ftehim, huwa qal, “se tħarbat kollox” għaliex “ikunu jridu jerġgħu jiddaħħlu l-kontrolli tad-dwana u t-tariffi”.

Kienet diskussa wkoll il-kwistjoni tat-taxxa, fejn l-MPE Sant innota li min-naħa jridu jitqiesu l-interessi ta’ pajjiżi bħal Malta u l-Irlanda - li jqisu l-kompetizzjoni fit-taxxa bħala l-aħħar mod li baqalhom biex ikollhom ekonomiji kompetittivi - u min-naħa l-oħra l-interess tal-pajjiżi kollha li l-kumpaniji l-kbar ma jevitawx taxxa.

L-Ewro nnifsu għandu l-vantaġġ kbir li hu popolari mal-maġġoranza taċ-ċittadini Ewropej, li għadhom iridu l-munita komuni, inklużi saħansitra ċ-ċittadini Griegi li batew minħabba l-awsterità li ġiet imposta fuqhom, il-MPE Sant qal.

Id-diskussjoni kienet organizzata mill-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f’Malta u saret f’Dar l-Ewropa. L-aġent Kap tal- Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f’Malta Anna Zammit Vella semmiet l-inizjattivi li qed isiru mill-Parlament Ewropew u mill-Uffiċċju in vista tal-elezzjonijiet Ewropej, li f’Malta se jsiru fil-25 ta’ Mejju. Dawn jinkludu għadd ta’ diskussjonijiet, kampanja madwar l-Ewropa kollha biex titħeġġeġ il-parteċipazzjoni tal-pubbliku f’dawn l-elezzjonijiet permezz tal-pjattaformi www.diddarbasenivvota.eu jew www.thistimeimvoting.eu, is-sit ta’ informazzjoni X'qed tagħmel għalija l-Ewropa - What Europe does for me (https://what-europe-does-for-me.eu/mt/home) u issa wkoll is-Citizens’ App li tista’ titnizzel fuq il-mowbajls.