skip to content

Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Continue
 
 
 

Il-Projbizzjoni tal-Plastik li Jintuża Darba Biss

Sessjoni ta' informazzjoni pubblika mal-MPE Roberta Metsola

08-02-2019
 .

“Kullħadd irid jagħmel il-biċċa tiegħu fil-ġlieda kontra l-plastik,” saħqet il-MPE Metsola f’sessjoni t’informazzjoni pubblika dwar il-projbizzjoni tal-plastik li jintuża darba biss. “Hawn alternattivi għal oġġetti bħal platti u pożati li jintużaw darba biss, u tajjeb li nużawhom jew innaqqsu l-użu tal-plastik li m’għandniex bżonnu.”.

F’kuntest tal-ħsara kbira li jagħmel il-plastik fil-baħar hi spjegat li bużżieqa li titħalla fl-ajru f’Malta, wara siegħa tispiċċa fil-baħar.

F’diskussjoni fejn kien hemm ukoll preżenti għaqdiet ambjentali, akkademiċi u kunsilliera lokali mal-pubbliku in ġenerali, ħareġ qbil mifrux dwar il-bżonn li jkun hemm aktar edukazzjoni fuq kull livell, kemm fost il-pubbliku ġenerali imma wkoll fost l-industrija.

Il-MPE Metsola sostniet ukoll dwar l-bżonn ta’azzjoni urġenti sabiex nevitaw li nkomplu nżidu mal-plastik li diġà jinsab f’nofs ta’ l-oċean. Iffukat fuq id-dħul fis-seħħ fi żmien sentejn tad-direttiva għall-projbizzjoni tal-plastik li jintuża darba biss malli jitlesta l-proċess leġislattiv, fil-ġimghat li ġejjin, għaliex is-sitwazzjoni tal-iskart tal-plastik fil-baħar hija gravi ħafna.

Jekk ma jsir xejn, studji juru li fl-2050 se jkun hemm aktar plastik milli ħut fl-oċeani.

Għalhekk l-Unjoni Ewropea qed taħdem biex tikkumbatti l-iskart tal-plastik bi strateġija dwar il-plastik fl-ekonomija ċirkulari. Id-direttiva għall-projbizzjoni tal-oġġetti tal-plastik li jintużaw darba biss hija l-iktar leġiżlazzjoni ambizzjuża fil-livell globali kontra l-iskart fil-baħar.

Dwarha f’Diċembru li għadda ntlaħaq ftehim fuq livell Ewropew bejn il-Parlament u l-Kunsill għall-projbizzjoni tal-plastik li jintuża darba biss, fost oħrajn ta’ frieket u skieken, platti u straws tal-plastik, sal-2021. Dawn huma fost l-10 prodotti li jikkostitwixxu 70% tal-oġġetti kollha ta’ skart marittimu.

Id-diskussjoni kienet organizzata mill-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f’Dar L-Ewropa, l-belt Valletta.

Għal aktar informazzjoni:

http://www.europarl.europa.eu/news/mt/press-room/20181018IPR16524/il-plastik-li-jintuza-darba-biss-ghandu-jkun-ipprojbit-sal-2021-jghidu-l-meps

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181219IPR22301/parliament-and-council-agree-drastic-cuts-to-plastic-pollution-of-environment

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6867_en.htm

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/19/single-use-plastics-presidency-reaches-provisional-agreement-with-parliament/