Marco PANNELLA : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 16-01-2007 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член на бюрото
 • 17-01-2007 / 13-07-2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Lista Emma Bonino (Италия)

членове 

 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Израел
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по бюджетен контрол
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по правни въпроси
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Израел

Заместник 

 • 22-07-2004 / 11-07-2006 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетен контрол
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 30-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетен контрол
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за европейски референдум  
- P6_DCL(2007)0028 - Отпаднала  
Marco CAPPATO , Gérard ONESTA , Riccardo VENTRE , Józef PINIOR , Marco PANNELLA  
Дата на внасяне : 12-03-2007
Срок : 12-06-2007
Брой подписали : 103 - 12-06-2007
Писмена декларация on equal access to public service broadcasting and on pluralism of political information in Italy EN  
- P6_DCL(2005)0081 - Отпаднала  
Luca ROMAGNOLI , Carlo FATUZZO , Marco PANNELLA  
Дата на внасяне : 12-12-2005
Срок : 12-03-2006
Брой подписали : 29 - 12-03-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.