Ferruccio PISONI : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 14-06-1990 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото
 • 15-06-1990 / 20-01-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Заместник-председател
 • 21-01-1992 / 03-02-1993 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото
 • 04-02-1993 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Ковчежник

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Democrazia cristiana (Италия)

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по социални въпроси, заетост и работна среда
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по социални въпроси, заетост и работна среда
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по бюджетите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико