Giuseppe RAUTI : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Независими

Национални партии 

  • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Movimento sociale italiano (Италия)

членове 

  • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика
  • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
  • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
  • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
  • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
  • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по заетостта и социалните въпроси

Заместник 

  • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
  • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по транспорт и туризъм