Giorgio ROSSETTI : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 11-01-1993 : Група за Европейската обединена левица - Член
 • 12-01-1993 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Член
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 31-12-1990 : Partito comunista italiano (Италия)
 • 01-01-1991 / 18-07-1994 : Partito democratico della sinistra (Италия)

Председател 

 • 16-09-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Финландия
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Финландия

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по външноикономически отношения
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 15-06-1990 / 14-01-1992 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външноикономически отношения
 • 14-12-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по правата на човека
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 26-05-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Европейско икономическо пространство
 • 16-07-1993 / 15-09-1993 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Финландия
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-06-1990 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 28-01-1992 / 13-12-1992 : Подкомисия по правата на човека