Gianfranco FINI : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 21-07-1999 / 21-07-1999 : Независими
  • 22-07-1999 / 10-06-2001 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 10-06-2001 : Alleanza nazionale (Италия)

членове 

  • 21-07-1999 / 13-09-1999 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
  • 13-09-1999 / 10-06-2001 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
  • 30-09-1999 / 16-12-1999 : Делегации в комитетите за парламентарно сътрудничество и Делегации за връзки с Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Монголия
  • 16-12-1999 / 10-06-2001 : Делегация за връзки с Израел

Заместник 

  • 09-09-1999 / 03-10-1999 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 04-10-1999 / 10-06-2001 : Комисия по заетостта и социалните въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128