Gerardo GAIBISSO : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 20-01-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото
 • 21-01-1992 / 03-02-1993 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 04-02-1993 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Democrazia cristiana (Италия)

Квестор 

 • 26-07-1989 / 13-01-1992 : Европейски парламент
 • 26-07-1989 / 13-01-1992 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 26-07-1989 / 13-01-1992 : Квестори
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 17-01-1992 / 18-12-1992 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по институционални въпроси
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по социални въпроси, заетост и работна среда
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 06-01-1994 / 18-07-1994 : Комисия по бюджетен контрол
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със Съединените американски щати