Franco BORGO : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 20-01-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 21-01-1992 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Democrazia cristiana (Италия)

Председател 

 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони

Заместник-председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 27-07-1989 / 12-09-1990 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и ЕИО (АКТБ-ЕИО)
 • 13-09-1990 / 12-09-1991 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и ЕИО (АКТБ-ЕИО)
 • 13-09-1991 / 14-01-1992 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между АКТБ и ЕИО (АКТБ-ЕИО)

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 15-01-1992 / 25-02-1992 : Делегация за връзки с Исландия
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 15-01-1992 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Австрия
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по бюджетите
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Австрия
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико