Neil BLANEY : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Група Дъга в Европейския парламент - Ковчежник

Национални партии 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Independent (Ирландия)

членове 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
  • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
  • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по рибно стопанство
  • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със Съединените американски щати