Rinaldo BONTEMPI : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 31-12-1998 : Partito democratico della sinistra (Италия)
 • 01-01-1999 / 19-07-1999 : Democratici di Sinistra (Италия)

Заместник-председател 

 • 22-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи

членове 

 • 21-07-1994 / 22-07-1994 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
 • 21-07-1994 / 19-07-1995 : Временна комисия по заетостта
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
 • 02-10-1997 / 19-07-1999 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Заместник 

 • 21-07-1994 / 26-01-1995 : Комисия по петициите
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика
 • 26-01-1995 / 15-01-1997 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 16-01-1996 / 17-07-1996 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността
 • 18-07-1996 / 13-03-1997 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по регионална политика
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико