Béla KOVÁCS : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Независими членове

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 26-03-2018 : Jobbik Magyarországért Mozgalom (Унгария)
 • 27-03-2018 / 01-07-2019 : - (Унгария)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 14-07-2014 / 21-10-2015 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Япония
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
 • 16-07-2014 / 28-06-2015 : Делегация в Kомитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия
 • 21-10-2015 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Канада
 • 24-02-2016 / 02-08-2016 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи

Основни парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки предприятия (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) HU  
 

Hosszú évek során számos EP jelentés indoklásában szerepelt, hogy a kkv-kat minden lehetséges módon segíteni kell, hiszen a kisvállalkozások a társadalmak megtartó szövetei, a munkaerő legjobb foglalkoztatói, a gazdasági stabilitás garanciái.
Végre igen jó és határozott, egyértelmű, gyorsan bevezethető javaslat született, melynek célja, hogy a kisvállalkozások számára az adminisztrációt egyszerűsítő intézkedéseket vezessen be az Unió egész területén, ezáltal is támogatva a vállalkozói szellemet, a munkahelyteremtést.
Nagy előrelépést jelentene az uniós szintű hozzáadottérték adó alóli mentesség, egységes határértékekkel, egységes online regisztrációs portállal, valódi adminisztratív egyszerűsítések bevezetésével, egyablakos ügyintézéssel.
Maximálisan támogatom a kisvállalkozások pozíciójának javítását, így ezt a javaslatot is szívesen szavaztam meg.
Fontos az is, hogy a kkv-kra vonatkozó héa-egyszerűsítési intézkedéseket hamarabb végre lehetne és kellene hajtani, mint a végleges héa-szabályozást.

Решение за изпълнение за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новите психоактивни вещества циклопропилфентанил и метоксиацетилфентанил (A8-0271/2018 - Branislav Škripek) HU  
 

Ilyenkor mindig egy lógó orral baktató kutya képe ugrik be, amint fáradtan, fásultan szimatol körbe.
Persze, a jelentést megszavaztam, hogy ismét néhány újabb veszélyes anyagtól sikerüljön megmenteni az embereket, mindenekelőtt a fiatalokat, akiket kellő ismeretek hiányában behálóznak és bevisznek egy olyan alagútba, melyből sokszor nincs kiút. De nem érzem azt, hogy a jó megoldást sikerült megtalálni.
Lenni kell olyan intézkedéseknek, melyek a potenciális fogyasztók felvilágosítását előtérbe helyezve kellő szigorral elrettentik a terjesztőket, előállítókat és mindenkit, aki ebben a piszkos üzletben érdekelt.

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на България, Гърция, Литва и Полша (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski) HU  
 

Bajban ismerszik meg az igaz barát, tartja az egyik régi közmondásunk nagyon találóan. Az uniós értékek között is az egyik legfontosabb a szolidaritás, melynek pozitív és természetszerűleg általam is támogatott megnyilvánulása a mostani jelentés.
A Bizottság javasolta az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) igénybevételét pénzügyi támogatás nyújtására a földrengés sújtotta Görögország, az árvizekkel sújtott Bulgária és Litvánia, valamint a viharok által megtépázott Lengyelország számára.
A 2017. esztendő nagy megpróbáltatásokat hozott, az Unióban bekövetkezett természeti csapások sajnos halálos áldozatokkal és igen nagy pusztítással jártak az adott országokban, melyek ráadásul alapvetően a gazdaságilag kevésbé fejlett régiók közé tartoznak.
Az Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele tehát feltétlenül indokolt és az ehhez szükséges költségvetési módosítást is nyilvánvalóan támogattam, amely technikailag külön szavazás tárgyát képezte.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси