Detlev SAMLAND : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

Председател 

 • 22-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по бюджетите

членове 

 • 21-07-1994 / 21-07-1994 : Комисия по бюджетите
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

 • 21-07-1994 / 16-10-1994 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
 • 17-10-1994 / 15-01-1997 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика
 • 16-11-1994 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетен контрол
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по бюджетен контрол