Lucas HARTONG : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 22-06-2010 / 30-06-2014 : Независими членове

Национални партии 

 • 22-06-2010 / 30-06-2014 : Partij voor de Vrijheid (Нидерландия)

членове 

 • 23-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 23-06-2010 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 23-06-2010 / 09-09-2012 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети
 • 10-09-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

 • 22-06-2010 / 08-12-2010 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 22-06-2010 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 11-02-2011 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджетен контрол

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Въпроси към Бюрото, Председателския съвет и Квесторската колегия 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси до председателя относно Бюрото, Председателския съвет и квесторската колегия във връзка със съответните им задължения. Член 32, параграф 2

Декларации 

Декларация за финансови интереси